Hisspresentation

De flesta har hört uttrycket ”Hisspitch”, men vad är det, och varför är det viktigt?

En hisspitch är en snabb och magnetisk förklaring på vad du gör eller kan hjälpa till med. Syftet är inte att få ett ja eller nej på plats, utan att väcka intresse nog för att få fortsätta vid ett senare tillfälle.

Vi vet alla hur svårt det är att kort, koncist och tydligt förklara vad man jobbar med, eller vad man gillar med en film, ett spel eller bok. Man pratar på och adderar saker vartefter. Inte ett lyckat sätt att göra intryck på.

Med en bra hisspitch så är du alltid redo att på kort tid förklara vad du gör/vill göra på ett intressant sätt.

Man kan sammanfatta syftet med en hisspitch så här:

Syftet med en hisspitch är att under resan mellan några våningar kunna väcka tillräckligt intresse för att personen skall vilja fortsätta diskussionen vid ett senare tillfälle.

Din hisspitch skall innehålla följande:

  1. Vem är du?
  2. Vilket problem kan du lösa?
  3. Hur skiljer du dig från dina konkurrenter?
  4. En fråga!

1: Vem är du?

Alla vettiga samtal börjar självklart med en presentation, här är det dock lite knepigare, eftersom du måste göra det på ca 5 sekunder. Vad definierar dig? Är det din titel? Din arbetsplats eller dina ambitioner? Använd det som är mest slagkraftigt för att öppna starkt.

2: Vilket problem kan du lösa?

Ingen vill höra någons livshistoria, det folk vill höra är lösningar på problem. Kan du väldig effektivt förklara vad du kan lösa så är chansen att fånga personens intressant väldigt stor!

3: Hur skiljer du dig från dina konkurrenter?

Det spelar ingen roll om det är en högt uppsatt chef eller en potentiell kund du träffar i hissen, du har alltid konkurrenter.
Det viktiga här är att berätta vad du gör annorlunda än dem, men utan att nämna dem eller på något sätt kritisera dem.

4: En fråga!

En bra hisspitch avslutas alltid med en fråga. Alla älskar vi att prata om oss själva. Så att avsluta din pitch med något annat än en chans att låta din med-hissresenär prata lite om sig själv vore ju efterblivet.

Slutligen

Nu vet du grunderna för att skapa en riktigt bra hisspitch, Så sätt igång, skriv ned, skriv om och testa dig fram. Man vet aldrig vad som funkar förrän man testat!