Hemsida och intranät

Besökaren av webbplatserna är huvudfokus i arbetet med struktur och innehåll på webbsidorna. Tillsammans skapar alla parter som arbetar med webben det innehåll som ger läsaren den nytta som han eller hon förväntar sig vid ett besök.

Externwebb
Externwebben www.svenskakyrkan.se kan ses som vårt ansikte utåt. Sidan ger möjlighet att informera om organisation, uppdrag såväl som verksamheter och aktiviteter.

Intranät
Intranätet ska enligt Svenska kyrkan på nationell nivå vara navet för den löpande inomkyrkliga kommunikationen i alla delar av verksamheten.  

Det sker genom att alla som arbetar inom Svenska kyrkan (SvK) har möjlighet att ansluta sig till det gemensamma intranätet internwww.svenskakyrkan.se. Det gemensamma intranätet är mycket omfattande och har ett flertal indelningar. Den första indelningen är:

  • Startsida: En personlig startsida vars innehåll styrs av enhetstillhörighet och personliga val.
  • Lokalt intranät (internwebb): För den lokala enheten
  • Stifts nivå (inomkyrkligwebb): Denna nivå kan även nås av församlingar och pastorat inom stiftets gränser.
  • Nationell nivå: Denna nivå nås utav alla

Från denna indelning fortsätter en serie menyer och förgreningar som sorterar innehållet. Det är den lokala redaktören/administratören som skapar strukturen för intranätet. Vid Göteborgs stiftskansli är det Kommunikatören med inriktning mot digitala kanaler.

Intranätet är en kostnadseffektiv kanal som potentiellt kan nå alla medarbetare snabbt.

Målgrupper för webbsidorna

Internwebb: målgruppen är den lokala enhetens medarbetare.

Inomkyrkligwebb: Målgruppen är Pastorats- och församlingspersonal, ideella medarbetare och engagerade. Här publicerar Göteborgs stiftskansli.

Externwebb: är till för medborgare som på något sätt vill intressera sig för vårt verksamhet.