Handlingsplansverkstad för dop- och konfirmandarbete

Att formulera Handlingsplan för dop- och konfirmandarbete är en bra och enkel metod för att säkra kvalitén i arbetet. Vi träffas under två dagar, från olika pastorat och församlingar, där vi får handledning i arbetet, tillgång till mallar, konkreta tips och idéer samt möjlighet att utbyta tankar och få inspiration. Ons 26 okt och tis 6 dec 2022 9.30, Göteborg

Kristen tro är att leva sitt liv med dopet som grund och varje generation har ett ansvar att ge vidare det evangelium de själva tagit emot. Detta lärande är livslångt och hänger ihop. Därför erbjuder stiftskansliet handlingsplansverkstäder som håller ihop dop och konfirmation. Som församling kan ni välja att arbeta med handlingsplanerna separat eller tillsammans. Inspirationsträffarna stöttar arbetet i sin helhet.

9 juni 2020 antog Kyrkostyrelsen reviderade Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete och 12 november antogs de av domkapitlet i Göteborg. Riktlinjerna anger att församlingen ska utarbeta en handlingsplan för konfirmandarbetet. I den redogör församlingen för hur den avser att leva upp till uppgiften. När det gäller doparbetet finns inga sådana gemensamma riktlinjer men handlingsplanen är ett hjälpmedel för att församlingens målsättning ska omsättas i goda strukturer. Till skillnad från församlingsinstruktionen ska handlingsplanen ses över inför varje nytt verksamhetsår.

Vi träffas under två dagar på stiftskansliet i Göteborg, från olika pastorat och församlingar. Vid första tillfället ges handledning i arbetet, konkreta tips och idéer samt möjlighet att utbyta tankar och få inspiration. ​Vid andra tillfället hjälps vi åt att läsa och respondera på de handlingsplaner som har börjat ta form. Mellan tillfällena sker självständigt arbete på hemmaplan.

Utbildningsdagarna ges på hösten varje läsår.

Som ett led i stiftskansliets uppdrag att stötta, uppmuntra och utmana församlingarna i den grundläggande uppgiften kring lärande och undervisning är erbjudandet kostnadsfritt.

Kostnadsfritt 
Lunch ingår

Ons 26 okt och tis 6 dec 2022 09.30-15.30, Stiftskansliet i Göteborg 
Anmäl dig här senast den 14 september 2022

Tors 12 okt och tis 5 dec 2023 09.30-15.30, Stiftskansliet i Göteborg
Anmäl dig här senast den 12 september 2023