Små grupper av människor sitter vid olika bord och pratar över en kopp kaffe.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Hållbart ideellt medarbetarskap och ledarskap

Under 2021 inledde Ideellt forum en pilotsatsning på en ny utbildning med speciellt fokus på hållbart ideellt medarbetarskap och ledarskap. Vid två tillfällen presenterar Ideellt Forums samordnare JanOlof Nordström hur han bedrivit dessa utvecklingsprocesser och delar erfarenheter och lärande från dem. Ons 1 mar Halmstad eller tor 2 mar 2023, Uddevalla

Ideellt engagemang i församlingslivet är en viktig framtidsfråga i vår kyrka, men hur får vi det att fungera på lång sikt? Pilotsatsningen, som innebär ett 3-årigt förändringsarbete på plats i respektive församling, leds av Ideellt forums samordnare tillsammans med en representant från respektive stift och en arbetsgrupp i varje församling. Syftet är att undersöka vad som kan ske när det viktiga förändringsarbetet ges den tid som vi faktiskt tror att det kan ta.

Efter första året är upplevelsen i de deltagande församlingarna - Södertälje, Falun och Arvika - att det arbete som gjorts hittills varit oerhört positivt.  De har också stärkts i sin uppfattning att det skapas goda förutsättningar för en reell förändring när tid ges (3 år) till processen.

Medverkande

Jan Olof Nordström, präst och teolog med 15 års erfarenhet av arbete i församling. I rollen som samordnare i Ideellt forum i Svenska kyrkan har han lett flera utvecklingsprocesser i församlingar under temat Att var kyrka - mot ett hållbart ideellt medarbetarskap. Utbildningarna är processinriktade och fokuserar på frågor om att styra och organisera med utgångspunkt i Identitet (värderingsstyrning), Tillitsbaserad syn på medarbetarskap, strukturer som stödjer och bär. Under utbildningen används ett processredskap för utvecklingsarbete kallat Y-modellen, som bland annat Sensus arbetar med i många år.

Träffarna riktar sig i första hand till förtroendevalda och kyrkoherdar. 

Detta är ett fysiskt arrangemang.

Kostnadsfritt
Rejält fika ingår

Ons 1 mars 2023 17.00- 21.00, Martin Luthers församlingshem, Halmstad
Anmäl dig här senast 15 februari 2023

Tor 2 mars 2023 17.00 – 21.00, Mikaelsgården, Uddevalla
Anmäl dig här senast 15 februari 2023