Hållbara måltider

Vi äter mycket tillsammans i kyrkan, och samtidigt har vi högt uppsatta mål om att reducera den kyrkliga verksamhetens klimatavtryck så långt det bara är möjligt. Det är därför viktigt att vi reflekterar över våra måltiders påverkan på klimat och natur och hur vi kan minska den. Under denna dag får ni som deltar lära er om matens påverkan och hur man kan justera recept för att göra dem mer klimatvänliga. Fred 24 nov kl 12-16, Hjälmareds folkhögskola

"Hållbara måltider" är ett projekt inom Svenska kyrkans färdplan för klimatet. Färdplanen har som mål att uppnå klimatneutralitet för Svenska kyrkans egen verksamhet till år 2030. Inom projektet har vi främst fokuserat på att hjälpa stiftsgårdar och folkhögskolor arbeta med sina lunchers klimatavtryck, med hjälp av WWF:s modell One Planet Plate. Nu vänder vi oss till en bredare målgrupp.

Målgrupp
Kockar, värdinnor, husmödrar och andra som lagar eller serverar mat inom kyrkan. Vi ser gärna deltagare från såväl Göteborgs som Skara stift

Tid och plats
24 november kl. 12.00-16.00, på Hjälmareds folkhögskola, Hjälmareds allé 20, Alingsås (Buss från såväl Alingsås som Borås, hållplats Hjälmareds allé).

Kontakt
Frågor om kursinnehållet: christina.bernerus@svenskakyrkan.se, annika.spalde@svenskakyrkan.se, sandra.wilsson@svenskakyrkan.se 

Kostnad
500 kr, lunch, fika, studiematerial och kokbok (levereras senare) ingår

Anmäl dig här senast den 16 november

 

Program
12.00 Gemensam lunch
13.00 Intro
13.30 Presentation av One Planet Plate och projektet
14.00 Paus
14.05 Hur mat och klimat hänger samman
14.50 Paus
14.55 Presentation av nyframtaget studiematerial, gruppsamarbete, reflektion mm.
15.45 Avslutning
16.00 Slut

Arrangemanget är en del av Svenska kyrkans Färdplan för klimatet och är en samverkan mellan Göteborgs- och Skara stift, Sensus, Hjälmareds folkhögskola, Miljömatematikerna