Grundutbildning i Public 360 för registratorer

Kursen vänder sig till dig som ska börja arbeta som registrator i ärendehanteringssystemet Public 360. Kursen är kostnadsfri och hålls efter överenskommelse i anslutning till den generella grundutbildningen. Ges på förfrågan

Kursen ger dig, som registrator, grundläggande kunskaper om hur du arbetar i systemet. Vi går igenom hur du skapar ärenden och dokument, lägger till bevakningar samt funktioner som underlättar för dig som användare. Målgruppen är främst registratorer.

Kostnadsfritt
Fika ingår

Utbildningen hålls efter överenskommelse, främst på eftermiddagar 13.00 – 16.00, Stiftskansliet

För enheter utanför Göteborgs stift utgår en kostnad.