Grundutbildning för konfirmandarbete 2022 och 2023

Konfirmandarbetets utformning syftar till att skapa goda förutsättningar för lärande, gemenskap och gudstjänst. Denna kurs ger grundläggande förståelse för konfirmandarbetets sammanhang, riktlinjer och rambestämmelser samt teorier och redskap som är till vår hjälp i utformandet av mötet med konfirmanderna. Lör–sön 12–13 nov 2022, eller lör–sön 11–12 nov 2023, Helsjön folkhögskola

Arbetet med konfirmander har stor betydelse inte bara för enskilda ungdomar och familjer, utan också för församlingarnas liv och framtid och därmed för formandet av samhället. Det är en fantastisk möjlighet och ett stort ansvar. Ingen annan organisation vid sidan av skolan engagerar en så stor andel av svenska ungdomar i en viss ålder som Svenska kyrkan gör i konfirmandarbetet. Varje år får medarbetare dela vardagen, samtala om livets stora frågor och be tillsammans med tiotusentals 14-15 åringar. Det kräver teologisk, pedagogisk, diakonal och musikalisk kompetens och en grundläggande förståelse för konfirmandarbetets sammanhang och förutsättningar.

Kursens utgångspunkt är att det som konfirmandundervisningen visar på (innehåller) inte är något som vi som konfirmandledare (lärare) besitter och konfirmanderna saknar. Undervisningens uppgift är att visa på den gåva som både ledaren och konfirmanden fått sig given. Uppgiften är betydelsefull och hur den utförs bidrar på olika sätt till att forma både Svenska kyrkans och samhällets framtid samtidigt som den också ger livsmod rakt in i det nu som är.

Från lördag kl 10 till söndag kl 16 utforskar vi tillsammans riktlinjer, teorier och redskap som är till vår hjälp i mötet med konfirmanden och när vi strukturerar och organiserar innehållet i undervisningen. Kursen riktar sig i första hand till dig som blivande kyrkomedarbetare eller dig som varit aktiv ett tag och känner att du vill uppdatera dig på det aktuella läget. Kursen välkomnar såväl ideella som anställda.

3 400 kr
Kost och logi ingår. Kostnadsfritt för MSS-studenter antagna av Göteborgs stift (Göteborgs stift ombesörjer omkostnaderna)

12-13 nov 2022, lör 10.00–sön 16.00, Helsjön folkhögskola
Anmäl dig här senast den 3 okt 2022

11-12 nov 2023, lör 10.00 - sön 16.00, Helsjön folkhögskola

Anmäl dig här senast den 2 okt 2023