Grenholm Cristina

Kyrksekreterare, präst och chef för avdelningen för teologi och ekumenik på kyrkokansliet i Uppsala

Motivering

Cristina Grenholm är präst och professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och är idag verksam som kyrkosekreterare och chef för avdelningen för teologi och ekumenik på kyrkokansliet i Uppsala.
Cristina är en tydlig och god pedagogisk teolog med mångårig erfarenhet av ledarskap i Svenska kyrkan samt undervisning på Karlstads och Uppsala universitet. Hon har även bedrivit undervisning och forskning i genusvetenskap och ser kvinnans position i såväl samhälle som ämbete som viktig och angelägen.
Cristina har förmåga att tolka det kristna budskapet i sin samtid och via sitt språk förmedla det vidare, anpassat till nya situationer och därmed bidra till levande teologisk reflektion.
Cristina är författare och har regelbundet skrivit i kyrklig press sedan 1989 och givit ut böcker om centrala teologiska ämnen. Nämnas kan bland annat ”Vår tro som min: Levande trosbekännelse” (2015) och Levande teologi (2010).
Hon har också en omfattande vetenskaplig produktion sedan doktorsavhandlingen 1990.
Cristina har och har haft flera förtroendeuppdrag, bland annat ledamot i Kyrkomötets läronämnd 1991-2009, ledamot i regeringens råd för kontakt med trossamfunden och som förste redaktör för Svensk kyrkotidning.
Cristina har tidigare varit kandidat i såväl ärkebiskopsvalet 2013, som i biskopsvalet i Strängnäs stift 2015.