Grafisk profil

Grafiska manualen är en viktig byggsten i er kommunikation som hjälper människor att snabbt känna igen att det är Svenska kyrkan som kommunicerar.

Vår grafiska manual är vår visuella identitet. Den finns för att göra det lätt att se och känna igen att det är Svenska kyrkan som kommunicerar. På det viset blir kommunikationen tydligare och mer effektiv. Genom att använda samma typsnitt och färger kan människor fokusera på budskapet istället för på vem som är avsändare.

I Svenska kyrkans gemensamma grafiska manual (hittas under Dokument Kommunikation) finns riktlinjer som hjälper till att göra kommunikationen enhetlig. Genom att vara tydliga och konsekventa i alla kanaler bidrar vi till målet med vårt kommunikationsarbete: att kyrkan ska vara relevant i människors liv och visa på samhällsnytta.

Vår grafiska manual fungerar som ett praktiskt stöd när ni ska ta fram olika former av kommunikationsmaterial. Den bidrar till ett formspråk för en effektiv gemensam kommunikation.​

Bilder

När du väljer bilder för att kommunicera Svenska kyrkans budskap, bör du tänka på vad bilden ska tydliggöra samtidigt som du tar hänsyn till manualens bildspråk. Här följer en sammanfattning av vår bildpolicy.

En enad profil

Svenska kyrkan har ett gemensamt löfte för hela sin verksamhet. Målbilden är ett gemensamt varumärke, Svenska kyrkan. Allt som ryms inom löftet för Svenska kyrkan bör ha Svenska kyrkan som avsändare.

Färger

Färg kan användas både som symbol, funktion och dekor. Som funktion används färg som dekor, för att lyfta fram innehåll och för att skapa effekter i layout. Göteborgs stift använder inte färger för att strukturera eller profilera olika delar av verksamheten.

Grafik

Exempel på när grafiska element kan vara befogade är ofta större temporära satsningar eller kampanjer där det finns fog för att tydligt och snabbt också berätta vilken del av verksamheten det handlar om. Kyrkovalet och Reformationsåret är exempel på detta. Den här typen av grafiska element tas fram centralt och får inte skapas på egen hand.

Layout

När du planerar en trycksak, tänk över sidans utformning systematiskt. Om du tänker dig sidan uppdelad i spalter blir det enklare att placera text och bild och slutresultatet blir enhetligt och professionellt.

Logotyp

Logotypen är avsändare och garant för allt vi säger och gör, därför har det stor betydelse hur vi hanterar den i vår kommunikation.

Typografi

Typografi är ett samlingsnamn för arbetet med att formge texter. En enhetlig och god typografi är ovärderlig i all kommunikation.