Vägval, skyltar.
Foto: GettyImages

Nomineringsgrupper 2021

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? Här får nomineringsgrupperna som ställer upp i kyrkovalet i Göteborgs stift chansen att presentera vad de tycker att kyrkan skall satsa på och vilka förändringar de kommer att verka för om de blir invalda i stiftsfullmäktige.

Det är 13 nomineringsgrupper som ställer upp i stiftsfullmäktigevalet i Göteborgs stift. De presenteras i var sin film där de svarar på följande frågor:

  • Vilken är den största utmaningen för Svenska kyrkan och stiftet?
  • Hur vill #gruppbeteckning# möta de utmaningarna?
  • Vilka är de tre viktigaste frågorna för er under kommande mandatperiod?
  • Vem kommer att märka skillnaden om ni får mer inflytande i stiftsfullmäktige?

Alla nomineringsgrupper har fått frågan om att medverka och 12 av 13 svarade ja. De som ej medverkat är Sverigedemokraterna, som alltså också ställer upp i kyrkovalet till stiftsfullmäktige.

Sverigedemokraterna

Har valt att inte medverka i detta sammanhang. http://sd.se