Gör ett inlägg

Tänk på att de som ser inlägget i de allra flesta fall ser det på telefonen.

Omgivningen kan vara stökig och distraherande då personen kan befinna sig på en buss eller sitta framför tv:n. Bilden måste därför vara tydlig och lätt att ta till sig. Om ni använder rörlig bild, tänk då på att de flesta ser filmen utan ljud, texta därför filmen om du har möjlighet.

Texten i inlägget ska vara kort och kärnfull. Säg det ni vill, säg det, säg inte mer.

Det ska vara lätt för den som ser inlägget att förstå innehållet och ta ställning till om den vill gilla, dela eller kommentera.

  • Välj kanal och fundera över målgruppen. Vilka människor når ni i denna kanal?
  • Gör ett inlägg för den valda målgruppen.
  • Fundera på hur ni kan underlätta för mottagaren att gilla, dela och/eller kommentera. Begär inte att dina följare ska göra mer än en sak för att visa sitt engagemang.
  • Fråga en arbetskamrat om hur han eller hon uppfattar inlägget. Kan det bli tydligare eller mer direkt? Används ord och begrepp som är svåra att förstå?
  • Publicera och svara på eventuella kommentarer. Försök svara på ett sätt som öppnar för samtal om det är möjligt.
  • Utvärdera inlägget. Fick du reaktioner? Vilka?​