GettyImages-958039576

Gemensamt stöd (GS) för fastigheter

Effektiv fastighetsförvaltning frigör resurser. Gemensamt stöd (GS) fastighet är ett gemensamt arbetssätt för att förvalta fastigheter så att du som församling och pastorat frigör tid för andra uppgifter.

Varför ett gemensamt förvaltningsstöd?

Att förvalta fastigheter är en tidskrävande process. Svenska kyrkan har fastigheter som har existerat i flera hundra år och är en del av vårt gemensamma kyrkliga kulturarv. Att i god tid planera sitt fastighetsbehov och de enskilda fastigheternas underhåll ger förutsättningar för att ha rätt lokaler till rätt kostnad – så att verksamheten kan bedrivas på bästa tänkbara sätt.

Med ett gemensamt stöd för fastigheter får vi genom samverkan anställda med olika kompetensområden som inte är personbundna, möjlighet att dela erfarenheter mellan församlingar och pastorat och chans att skapa en stor gemensam kunskapsbank. Som församling eller pastorat får ni hjälp till ett strukturerat arbetssätt inklusive systemstöd och hjälp att uppfylla fastighetsägarens ansvar.

Nycklar

Administrativ teknisk förvaltning

Den löpande förvaltningen av fastigheterna är viktigt för att bevara eller utveckla en fastighets värde eller tillse att fastigheten är säker för brukarna och verksamheten.

Fastighetsekonomi

Att hålla reda på sin ekonomi är grunden för att kunna ha en långsiktig planering av sina fastigheter.

Gemensamt arbetssätt

Vi hjälper er att genomföra arbetet enligt gemensamt fastställda processer och rutiner. Ni har också möjlighet att själva använda det gemensamma arbetssättet som stöd i er egen fastighetsförvaltning.

Portarna står öppna till Domkyrkan i Göteborg.

Lokalförsörjning

Har ni rätt lokaler för er verksamhet, och kommer ni ha rätt lokaler i framtiden?

Upphandlingar

Projekt och upphandlingar

Projekt eller upphandlingar utförs vid underhåll, förändrad drift eller investeringar.

Stora färggranna kyrkfönster och tomma kyrkbänkar i ljust trä.

Servicebyråtjänster GS fastighet

När ni som pastorat eller församling väljer att köpa servicebyråtjänster får ni stiftskansliets stöd i att genomföra ett gemensamt arbetssätt för en effektivare fastighetsförvaltning.