Gemensam löneservice

Etablering av Svenska kyrkans löneservice. Sedan 3 maj 2021 finns Svenska kyrkans nationella löneservice på plats i Uddevalla.

Beslutet om nytt lönecenter fattades av kyrkomötet i november 2019. Syftet är att frigöra resurser som församlingar och pastorat istället kan använda för sina grundläggande uppgifter. Det nya lönecentret ligger i Uddevalla. Inför beslutet hade kyrkostyrelsen en dialog med stiften. Kyrkostyrelsen konstaterade sedan i sin skrivelse till kyrkomötet att löne- och arvodeshantering är ”Ett av de områden där Svenska kyrkan har möjlighet att uppnå stora effektiviseringar…”. 

Till Svenska kyrkans löneservice

Klicka här