Ge rum för livet- att leda gudstjänst på äldreboende

De flesta församlingar anordnar gudstjänster på äldreboenden och för personer med demensdiagnoser. Här får ni kunskap och inspiration kring att göra dessa gudstjänster tillgängliga och meningsfulla. Kursen vänder sig till musiker, präster, diakoner m.fl. som ansvarar för andakter och gudstjänster på äldreboenden. 26-27 okt 2022, Åh stiftsgård

Kom gärna i team från er församling; dagarna riktar sig till alla kategorier av medarbetare i uppgiften. Kursen består både av föreläsningar och erfarenhetsutbyte kring frågor som: Vad gör en demenssjukdom med en människa, hur vet jag när någon vill delta i gudstjänsten/mässan, vad kan vi tänka på vid val av psalmer och sånger osv.

Medverkande:
Lars Björklund: präst, författare och föreläsare, 
Anna Rydberg: sjuksköterska på Bräcke diakonis boende för yngre personer med demensdiagnoser, 
Barbro Wiskari: kyrkomusiker med utbildning inom musikterapi.   
Annika Lindman: Silviautbildad diakon, 
Britt-Marie Hillby diakon, Birgitta Westlin präst och Anna-Lena Ivarsson ideell medarbetare i Lundby församling.

Kursen är ett samarrangemang mellan Åh stiftsgård, Bräcke diakoni och Göteborgs stift.

3 800 kronor
Helpension

Ons 26 okt – tor 27 okt 2022, Åh stiftsgård
Anmälan sker här till Åh stiftsgård

Dag 1:

9:30             Fika  

10:00           Start, välkommen! 

10:10           Föredrag Lars Björklund: Att ge rum för livet 

12:00           Middagsbön i kyrkan 

12:30           Lunch

13:30           Samtal mellan Lars Björklund och Anna Rydberg: Om människosyn och etik 

15:00           Kaffe 

Promenadsamtal- reflektioner 

16:30           Föredrag Anna Rydberg: Bemötandet och berättelsernas betydelse 

18:00           Middag

19:00           Program Barbro Wiskari: Musikens betydelse i mötet. 

20:30           Aftonbön 

21:00           Te och smörgås

Dag 2:

8:00             Morgonbön 

8:30             Frukost

9:15             Föredrag Annika Lindman: Att möta närstående 

10:30           Fika 

10:50           Team från Lundby församling: Britt-Marie Hillby, Birgitta Westlin och Anna-Lena Ivarsson delar praktik och erfarenheter från sitt arbete. 

12:30           Lunch

13:30           Vi delar goda erfarenheter, möjligheter och våra bästa tips med varandra. 

15:00           Kaffe och hej då!