Ge plats för delaktighet

Nätverksträff om ideellt engagemang i församlingen. Hur gör vi det enkelt för den som vill engagera sig ideellt i församlingen? Tillsammans bearbetar vi hur vi kan ge plats för delaktighet och engagemang i församlingslivet. Ons 29 mar 2023, Göteborg

Det blir tillfälle för var och en att dela sina erfarenheter av hur möjligheterna till ideellt engagemang och delaktighet i församlingen sett ut det senaste året. Vilka utmaningar som funnits och vilka möjligheter som öppnats sig.

Nätverksträffen är tänkt i första hand för samordnare av idealitet och andra engagerade i utvecklingen av delaktighet och medarbetarskap i församlingen. Vi möts och delar erfarenheter och goda exempel. Vi följer utvecklingen, tar upp aktuella frågor som vi fångar upp och önskemål från medlemmar i nätverket.

Detta är ett fysiskt arrangemang.

Kostnadsfritt
Fika ingår

Ons 29 mars 2023 13.00 -16.00, Stiftskansliet Göteborg
Anmäl dig här senast den 22 mars 2023