Ge plats för delaktighet

Nätverksträff om ideellt engagemang i församlingen. Hur gör vi det enkelt för den som vill engagera sig ideellt i församlingen? Tillsammans bearbetar vi hur vi kan ge plats för delaktighet och engagemang i församlingslivet. Tor 10 nov 2022 13.00, Göteborg

Det blir tillfälle för var och en att dela sina erfarenheter av hur möjligheterna till ideellt engagemang och delaktighet i församlingen sett ut det senaste året. Vilka utmaningar har funnits och vilka möjligheter som har öppnats sig.

Nätverksträffen är tänkt i första hand för samordnare av idealitet och andra engagerade i utvecklingen av delaktighet och medarbetarskap i församlingen. Vi möts och delar erfarenheter och goda exempel. Vi följer utvecklingen, tar upp aktuella frågor som vi fångar upp och önskemål från medlemmar i nätverket.

Kostnadsfritt
Fika ingår

Tor 10 november 2022 13.00 – 16.00, Stiftskansliet Göteborg
Anmäl dig här senast den 1 nov 2022