GDPR Webben och utgivningsbevis

Församlingar och pastorat kan ansöka om utgivningsbevis för sina webbplatser på till exempel svenskakyrkan.se/xxxxx. Med utgivningsbevis har webbplatsen en ansvarig utgivare och lyder under tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Bakgrund

Från februari 2019 har kyrkokansliet inte längre utgivningsbevis för hela webbplatsen svenskakyrkan.se. Kyrkokansliet menar att det inte går att vara ansvarig utgivare för en så omfattande webbplats där så många olika enheter bygger upp webben. Pastorat och församlingar kan söka utgivningsbevis för sina webbplatser under svenskakyrkan.se. Göteborgs stift har sökt och fått utgivningsbevis för "svenskakyrkan.se/goteborgsstift" med stiftsdirektorn som ansvarig utgivare.

Utgivningsbevis

Vid publicering på internet kan yttrandefriheten skyddas på samma sätt som i radio, tv och tidningar. Vissa kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd, som exempelvis massmediaföretag. Mindre företag och privatpersoner kan också ansöka om utgivningsbevis för att få sin webbplats grundlagsskyddad. 

Med utgivningsbevis lyder webbplatsen (databasen) under tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och inte under EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).

Svenska kyrkan är en seriös organisation som använder sin webbplats på ett ansvarsfullt sätt och ett utgivningsbevis ändrar inte den saken. Med utgivningsbevis har webbplatsen ett grundlagsskydd som bland annat innebär att:

  • särskilda ansvarsregler gäller för yttrandefrihetsbrott
  • utgivaren ansvarar för det som publiceras
  • meddelare har rätt att vara anonyma – myndigheter får inte forska efter deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet
  • myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud)
  • Dataskyddsförordning (GDPR) inte gäller om dess tillämpning strider mot yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).​

Svenska kyrkan är fortsatt en ansvarsfull och seriös organisation som värnar om människors integritet. Självfallet innebär ett utgivningsbevis inte att vi skriver vad som helst på webben och använder vilka bilder som helst, men samtycke är inte nödvändigt för exempelvis mingelbilder.

Utgivningsbevis gäller för en period om 10 år. Ansökan om utgivningsbevis görs på webben hos Myndigheten för press radio och tv.

Läs mer om utgivningsbevis på Myndigheten för press, radio och tv.

Varför ska vi ha utgivningsbevis? 

Under ”Dokument Juridik” kan du läsa mer om utgivningsbevis kontra journalistiskt ändamål, formulerat av InTechrity (2019-08-11 DSO InTechrity).