GDPR och Covid-19 | Coronavirus

Med anledning av covid-19 om hur hantering av frågor som berör utlämnande av hälsouppgifter, arbete hemifrån samt livesändningar och publicering av dessa.

Personuppgifter vid sjukdom

Uppgifter om sjukfrånvaro och läkarbesök är hälsoinformation, vilket är känsliga personuppgifter. Undvik att skicka sådana uppgifter med e-post. Smittskyddslagen innebär dock att vi alla har en skyldighet att berätta om att vi bär på eller kan bära på covid-19 för människor som vi kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma. Lämna gärna sådan informationen utan att uppge namn, om det är möjligt.

Arbeta hemifrån

Samma dataskyddsregler gäller när du arbetar hemifrån som när du är på jobbet – det gäller även regler för e-post. Undvik att ta med dig listor, pärmar eller annat material med personuppgifter hem om du inte måste, och förvara dem avskilt och säkert när du inte använder dem.​

Livesändning av gudstjänster

Livesända på internet ska anmälas till Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Då faller sändningen under yttrandefrihetsgrundlagen. ​Detta gäller egen webbplats och sociala medier, och är oberoende om ni har utgivningsbevis för webbplatsen.

Läs mer om livesändning på MPRT:s webbplats.

OBS! Utöver detta gäller sedvanliga upphovsrättsregler, det vill säga ni måste ha rättighetsinnehavarnas tillstånd.

​Angående STIM-avtal (uppdaterat 2020-03-26) 

Svenska kyrkan har inte per automatik något STIM-avtal för webben längre – men det går lätt att ordna genom att kontakt Liselotte Rogberg på Kyrkokansliet och meddela vilken webbplats som behöver licens.
Läs mer på om STIM-avtal på Kornet

Det blir enklare administration både för församlingarna och för STIM– och dessutom blir det då nationell nivå som betalar. STIM-licensen täcker både live-sändningar och inspelningar som läggs upp i efterhand. 

Livesändning till annan lokal

Det räcker med att informera att livesändning görs samt syftet med sändningen.
OBS! Sedvanliga upphovsrättsregler gäller. Livesändning till privat krets
Sändning kan göras via t ex Skype eller liknande till anhöriga/distansdeltagare under en privat kyrklig handling. Publicering av inspelade gudstjänster

Har ni utgivningsbevis för webbplatsen kan ni publicera inspelningarna eftersom webbplatsen då lyder under yttrandefrihetslaget.
OBS! Sedvanliga upphovsrättsregler gäller.​

Skadlig kod

Sök alltid information om covid-19 på kända myndigheters och nyhetssajter (inhemska och utländska) webbplatser. Nu florerar oseriösa webbplatser som sprider skadlig kod.  

Läs mer digitala gudstjänster och andakter på Kornet