GDPR för kommunikatören

Vad ska kommunikatören tänka på när det gäller GDPR? Här finns några svar på kommunikatörens frågor!

Sveriges kommunikatörer - Videoguide till GDPR

Nu släpper Sveriges Kommunikatörer och Advokatfirman MarLaw en videoguide till GDPR. Guiden består av sju filmer som kortfattat beskriver några av de viktigaste punkterna att tänka på inför införandet av GDPR. Filmerna är bra för dig som inte kan eller hinner gå på Sveriges Kommunikatörers frukostmöten med GDPR i fokus. 

  • Vad är GDPR och vad innebär det för kommunikatörer?
  • Vilka interna dokument behöver man vid en granskning?
  • Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde?
  • Vad innebär rollerna?Vad innebär förordningens informationskrav?
  • Behandlingen ska vila på principer och rättslig grund. Vad innebär det?
  • Vad är ett giltigt samtycke enligt GDPR?
  • Vad innebär det att missbruksregeln upphör? 

Se filmerna på Sveriges kommunikatörers webbplats

Kamera & Bild - Så påverkas fotografer av den nya lagen

​Hur personuppgifter får behandlas kommer från den 25 maj 2018 regleras med en ny lag: GDPR. Eftersom bilder kan vara personuppgifter, påverkas även du som fotograf av den nya förordningen. Kamera & Bild reder ut vad de nya reglerna egentligen betyder i praktiken – för dig som fotograferar.

Bilder ingår i begreppet personuppgift.
Allt som går att koppla till någon, som bidrar till att identifiera en person – det är en personuppgift  ​

Bildbanken IKON ska rensas från bilder som innehåller personuppgifter. Tillsvidare rekommenderas försiktig användning av IKON-bilder med privatpersoner och du avråds att använda dem i stora kampanjer och massutskick. Riktlinjer för hur vi ska använda de bilder som redan laddats ner och använts håller på att tas fram. 

Tre rättsliga grunder​​
Samtycke 
Lagen ställer inga krav på i vilken form det ges, men skriftligt eller inspelning går att bevisa
Avtal 
En privatperson beställer en fotografering
Intresseavvägning 
Om det av någon anledning kan vara viktigare att du får behandla de här bilderna än att den personliga integriteten bevaras hos dem som syns på bilderna ​

Privat bruk
GDPR gäller inte för privatpersoner, i det som de gör i sin privata verksamhet.
Sociala medier hamnar utanför det privata.
- Sluten grupp med t ex familjen (PRIVAT)
- Offentliga inlägg (INTE PRIVAT)
- 200-300 vänner (INTE PRIVAT)
I de fallen ska även en privatperson ta hänsyn till GDPR ​

Undantag
Konstnärligt eller journalistiskt
Lagar på nationell nivå inskränker GDPR t ex Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)
Journalistiskt, konstnärligt, litterärt eller akademiskt skapande.

Journalistiskt
Inte bara professionell journalistik.
Opinionsbildning, att man vill visa på ett missförhållande, för allmänheten.
Blogg med journalistiskt innehåll och syfte.
Utgivningsbevis krävs inte för att kallas journalistisk.
Privatpersoner kan få utgivningsbevis, för webbsida eller databas.
Gatufotografering är OK om bilderna behandlas enligt konstnärliga ändamål.

Äldre bilder omfattas av GDPR
Om bilderna föreställer nu levande och identifierbara personer. 
Är bilderna ett resultat av ett konstnärligt skapande eller har ett journalistiskt ändamål gäller inte GDPR för arkivbilder. 
Om samma bilder används i t ex kommersiella sammanhang kan GDPR gälla och samtycke krävs.

Personalbilder
Samtycke krävs och ska vara frivilligt.
Det är respektive anställd som äger rätten till sina personuppgifter, inte företaget. ​

Personuppgiftsansvarig
GDPR skiljer på personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, den sistnämnde agerar på uppdrag av den ansvarige .
Biträdet har inte något eget ansvar utanför själva uppdraget, så länge fotografen (biträdet) inte tar några egna initiativ till att använda bilderna.
Barn under 15 år, vårdnadshavaren ger samtycke.

”Ostrukturerat” material 
Text- och bildmaterial i en löpande text behandlas på samma sätt som till exempel strukturerade bilddatabaser.

Rätten att bli glömd 
Vi har rätt att få ut information som berör våra personuppgifter, och kan även i vissa fall kräva att de tas bort. 
Den information du har som fotograf, om den inte finns inom den privata sfären, måste kunna lämnas ut på begäran inom rimlig tid.

Läs hela artikeln på Kamera & Bild´s webbplats

Upphovsrätt för bilder – 30 vanliga frågor och svar

Alla bilder som är fotograferade i modern tid är skyddade – antingen av upphovsrätt eller av en särskild fotorätt. Trots lagarna stjäls det ändå bilder, inte minst på nätet. Kamera & Bild ger dig här svaren på vad du får – och inte får – göra med bilder.

Läs hela artikeln på Kamera & Bilds webbplats