GAS Nyttjandeavgifter

GAS Nyttjandeavgifter omfattar avgifter för systemen Aveny och Flex.

Fr o m 2022-01-01 gäller nytt pris för nyttjandeavgifter GAS Personal där lönespecifikationer via Kivra ingår. Information om priser fr o m 2022 finns här.