Ett runt kyrkfönster med en glasmålning.
Foto: Lars Lindgren /Ikon

Förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fönster

Arbetar du med eller förvaltar du en kulturhistoriskt värdefull (kyrko)byggnad? Behöver du mer kunskap om byggnadens fönster och när det är dags för underhåll? Vill du bli säkrare på att veta vad du kan göra när fönstren behöver lagas och målas? Då är den här kursen något för dig! 24-25 april 2024 9.00, Mariestad

I kursen får du bland annat lära dig att bedöma när det är dags för underhållsåtgärder och ekonomin kring detta. Vi går igenom materialkunskap och lättare byggfysik. Vi tar upp underhållsmetoder och vilka verktyg och redskap som kan användas. Eget arbete med demontering av glas, kittning och målning ingår.

Syftet är att öka kunskapen om fönsterunderhåll hos vaktmästare och fastighetsförvaltare i församling och pastorat. Kursen ger dig redskap för att fatta väl underbyggda beslut vad gäller förvaltning och underhåll av fönster i kulturmiljöer.

Vi riktar oss till dig som har viss kunskap om och intresse av fönsterunderhåll och att det kan bli en del av dina arbetsuppgifter samt till dig som förvaltar. Kursen är på två dagar.

  • Första dagen riktar sig till både vaktmästare och fastighetsförvaltare/kamrer/ekonom med målet att ni båda ska få en samsyn på fönsterunderhåll.
  • Andra dagen innehåller mer praktiskt arbete och riktar sig främst till dig som ska arbeta praktiskt med fönsterunderhåll.

Denna kurs är ett samarrangemang mellan hantverksskolan Dacapo Mariestad och Svenska kyrkan.

 

3900 kr + moms (hela kursen)
2400 kr + moms (endast dag 1)
1900 kr (endast dag 2)

I kursavgiften ingår arbetsmaterial, kursdokumentation och kursintyg, lunch samt fika.

24-25 april, DaCapo i Mariestad

Anmäl dig här senast den 12 april 2024