Foto: Mark Harris & Georg Lulich

Styrning

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Den styrs av förtroendevalda som representerar olika nomineringsgrupper tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Närbild på ett färgat kyrkfönster med ett kors i mitten.

Domkapitlet

Domkapitlet har tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat.

Förtroendevald och ledning

Här finner du stöd och inspiration i ditt uppdrag som både förtroendevald och som chef. Stödet till styrande och ledande funktioner präglas av en helhetssyn, det går en röd tråd från förtroendevaldas beslut till de konkreta arbetsuppgifterna.

Stiftsfullmäktige

Högsta beslutande organ i stiftet är stiftsfullmäktige, som väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av 15 ledamöter. Styrelsen skall leda och samordna stiftets verksamhet och förvaltning samt främja församlingslivets utveckling på många olika sätt.