Foto: Mark Harris & Georg Lulich

Styrning

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Förtroendevald och ledning

Här finner du stöd och inspiration i ditt uppdrag. Stödet till styrande och ledande funktioner präglas av en helhetssyn, det går en röd tråd från förtroendevaldas beslut till de konkreta arbetsuppgifterna.

Diakonerna Ulrika Espenholt och Victor Tedeman samt prästerna Erik Gislason och Staffan Schmidt flankeras av domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann, direkt efter vigningen i domkyrkan.

Domkapitlet

Domkapitlet har tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar.

Stiftsfullmäktige

Högsta beslutande organ i stiftet är stiftsfullmäktige, som väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen består av 15 ledamöter. Styrelsen skall leda och samordna stiftets verksamhet och förvaltning samt främja församlingslivets utveckling på många olika sätt.