Förtroendevald i stiftsorganisationen

Så här behandlar vi dina personuppgifter som förtroendevald vid Göteborgs stift.

Dokumentet ”Intern integritetspolicy för förtroendevalda (ver 4.0)” är framtaget för att informera dig som är förtroendevald vid Göteborgs stift om vår hantering av dina personuppgifter. Genom detta dokument vill vi vara transparenta med vår hantering av personuppgifter och påvisa att hanteringen är förenlig med dataskyddsförordningen. 

Du hittar dokumentet under ”Dokument juridik”.