Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen (FIN) är ett dokument som varje pastorat/församling ska ha och som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning. Ges på förfrågan.

Varje pastorat eller församling ska ha en församlingsinstruktion enligt 57 kap §5-7 i Kyrkoordningen. Det är ett övergripande dokument som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning men är inte ett måldokument. Församlingsinstruktionen ska revideras vart fjärde år. 

Då kyrkorådet beslutar att FIN ska revideras görs en planering för arbetet och kontakt tas med handläggare på stiftskansliet. Vilka ska involveras i arbetet? När ska vi mötas? Pastoratet/församlingen gör en större omvärldsbeskrivning som sammanfattas i en omvärldsanalys. Samma underlag används i både lokalförsörjningsplaneringen och verksamhetsstyrningen. Pastorala programmet visar på grundsynen och de tre prioriterade områden på riktning. Stiftskansliets handläggare kan ge stöd och inspiration i arbetet utifrån de behov ni ser.


Kostnadsfritt

Ges på förfrågan