Någon håller upp ett litet träkors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingsinstruktionen - ny vägledning

Församlingsinstruktionen (FIN) är ett dokument som varje pastorat/församling ska ha och som berättar om grundsyn, identitet, sammanhang och riktning.  Fortbildningen är en introduktion till domkapitlets Vägledning för församlingsinstruktion och ger stöd för att planera och processa arbetet med FIN. Tis 24 jan eller ons 1 feb 2023, digitalt

När Församlingsinstruktionen skrivs så läggs vägen framåt för de närmaste fyra åren, då handlar det om att se vilka förutsättningar som finns, bedöma vad som behöver göras, prioritera och att handla utifrån det. Med ny mandatperiod är det dags att återigen se över pastoratets eller församlingens FIN. 
 
Vägledningen för församlingsinstruktionen 3.0 reviderades av domkapitlet 2022. Utbildningens syfte är att ge en introduktion till den nya vägledningen samt visa på stöd att planera och processa arbetet. 

Medverkar gör Cecilia Nyholm, stiftsadjunkt och ansvarig för församlingsinstruktionsfrågor. 

Detta är ett digitalt arrangemang.

Kostnadsfritt 
 
Tis 24 januari 2023 10.00-11.30, digitalt 
Anmäl dig här senast den 20 januari 2023

Tis 24 januari 2023 18.00-19.30, digitalt 
Anmäl dig här senast den 20 januari 2023 

Ons 1 februari 2023 18.00-19.30, digitalt 
Anmäl dig här senast den 26 januari 2023