Format

Tänk alltid igenom var och hur trycksaken ska användas. Ska den delas ut och vara enkel att stoppa i fickan eller användas på en anslagstavla med mycket annan information? Här följer rekommendationer för de olika formaten.

Affischer

Använd standardformaten A4 eller A3. A4 räcker ofta om affischen ska sitta inomhus, exempelvis på en anslagstavla. A3 passar bättre utomhus när mottagarna finns på längre avstånd. A4: 210×297 mm, A3: 297×420 mm

Broschyrer och foldrar

Broschyrer och foldrar. Vad är vad? En broschyr är häftad och består av fler än fyra sidor. En folder är alltid vikt och har ofta fyra sidor. Du kan använda trycksakers format för att ge en ledtråd till innehållet. Det smala formatet gör dem enkla att stoppa i handväskan och innerfickan, formatet gör att man förväntar sig att innehållet ska vara lätt och snabbt att ta till sig. Det kan också ge en högtidlig signal, exempelvis kan det röra sig om en inbjudan. Det bredare formatet ger utrymme för mer innehåll i form av text och bild. Sträva dock alltid efter att ha ett tydligt syfte med trycksaken och håll manualens regler i minnet, då blir kommunikationen tydlig och enhetlig. A5: 148,5×210 mm, E65: 99×210 mm

Flyers

Formatet A6 är lätt att stoppa i fickan och ta med sig och passar bra för mässor, events eller liknande. Formatet kan även lämpa sig för att göra mindre broschyrer eller "dragspelsvik" med kortfattade, tydliga budskap. A6: 105×148,5 mm

Brev

Använd alltid standardformatet A4. A4: 210×297 mm