Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
Foto: Torgny Lindén

För demokrati & allas lika värde

1 maj 2019 lyfte Svenska kyrkan och Segerstedtinstitutet samhällets goda demokratiska krafter. Det skedde vid en öppen samling i församlingshemmet i Kungälv, som filmades.

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och biskop Susanne Rappmann medverkade då Svenska kyrkan i Kungälv och Ytterby tillsammans med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet bjöd in till ett öppen samling i Kungälv för demokratin och allas lika värde den 1 maj 2019.

Medverkande:
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind
Biskop Susanne Rappmann, Göteborgs stift
Kyrkoherde och kontraktsprost Mikael Isacson, Kungälv-Ytterby församling
Komminister Magnus Haglund, Kungälv-Ytterby församling
Doktorand och forskare Robin Andersson Malmros, Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet

Program:
Välkomnande
Hälsning från regeringen – Amanda Lind
Antisemitismen och rötterna i den kristna kyrkan – Magnus Haglund
Radikalisering till extremism – Robin Andersson Malmros
Andakt med förbön för demokratin och våra folkvalda politiker – Susanne Rappmann m fl