Foto: GettyImages

Varför finns vi?

I Bibelns första kapitel finns två olika versioner av hur allt blev till. Om det bara hade funnits en enda hade vi kunnat frestas att tro att poängen är att berätta hur det gick till, då en gång i begynnelsen.

Att det finns två olika är istället en inbjudan att sträcka sig bortom detaljerna, att öppna sig för mysteriet och fundera över varför allt som finns blev till. Varför du och jag finns. Det är en inbjudan till en upptäcktsfärd som kan vara ett helt liv.

Men två saker görs klart redan från början. Det första är att det finns en avsikt med skapelsen. Gud ville den – och vill något med den. Hur den sedan kom till, det är en fråga för vetenskapen, inte teologin. Men du är velad, och du är oändligt värdefull i din skapares ögon. Glöm aldrig det.

Det andra är att människan, som skapats till Guds avbild, har ett förvaltaransvar för resten av skapelsen. Vi har uppdraget att värna och skydda den, så låt oss be Gud om insikt och vishet att sköta detta på ett bättre sätt än hittills!

Text: Frank Lorentzon, stiftsteolog