Ekumenik – kristen tro på olika sätt illustreras med bilder på olika kyrkobyggnader.
Foto: GettyImages

Fastighetsregistret

Från januari 2019 är Svenska kyrkans gemensamma fastighetsregister färdigt att tas i bruk och underhållas.

Ett gemensamt fastighetsregister möjliggör och förenklar uppföljning, jämförelse, informationshantering med mera. Dessutom ger det bättre förutsättning för analyser och beslut.

Fastighetsregistret består av en registermodul och ett verktyg för att analysera.
Registermodulen håller information om fastighetsbeståndet och i visualiseringsverktyget kan du analysera och jämföra informationen. För att få tillgång till registermodulen krävs behörighet som tilldelas av din lokala behörighetsadministratör. Visualiseringsverktyget är inte behörighetsstyrt. Gå till visualiseringsverktyget.

Vad det innebär

Du som är ansvarig för fastighetsregistret i din församling/pastorat kan läsa mer om vad det innebär på sidan om information till dig som är ansvarig för fastighetsregistret.

För kommande utbildningar i fastighetsregistret se kompetenskatalogen. Frågor, svar, handbok, videoguider och mycket mer finns på nationell nivås intranät om fastighetsregistret.