Fastighetsförvaltning - kyrkoråd

I kyrkoordningen skrivs det att kyrkobyggnader och deras inventarier ska underhållas så att de kan tjäna sitt ändamål. Vad betyder fastighetsförvaltning och vad är en vård och underhållsplan? Vilket ansvar har kyrkorådet? Välkommen till ett möte med en av stiftets fastighetsingenjörer. Tis 11 apr eller tor 13 apr 2023 18.00, digitalt.

I ett kyrkoråd behövs kunskap om dess ansvar för förvaltning och underhåll av fastigheter och inventarier. Syftet med denna fortbildning är att få möjlighet att ställa frågor till stiftets fastighetsingenjör. Att få mer kunskap om vad fastighetsförvaltning, vård och underhållsplaner innebär. Medverkar gör Jan Spånslätt, stiftets fastighetsingenjör. 

Detta är ett digitalt arrangemang.

Kostnadsfritt 

Tis 11 april 2023 18.00-19.30, digitalt 
Anmäl dig här senast den 7 april 2023

Tor 13 april 2023 18.00-19.30, digitalt 
Anmäl dig här senast den 7 april 2023