Domkyrkan i Göteborg
Foto: Daniel Hultenmo

Fastigheter och kulturarv

Vare sig du behöver hjälp med en detalj eller stöd hela vägen- vi kan erbjuda dig en, fler eller alla steg i ledet för att ta hand om fastigheter och kulturarv.

Gemensamt ansvar

Gemensamt ansvar går ut på att för framtiden säkra bästa möjliga hantering av kyrkor, fastigheter och utjämningssystem i Svenska kyrkan.

GettyImages-958039576

Gemensamt stöd (GS) för fastigheter

Effektiv fastighetsförvaltning frigör resurser. Gemensamt stöd (GS) fastighet är ett gemensamt arbetssätt för att förvalta fastigheter så att du som församling och pastorat frigör tid för andra uppgifter.

Inventarieförteckning i Sacer

Behöver kyrkans inventarieförteckning förbättras? Stiftskansliet kan hjälpa dig att göra en ny digital förteckning i Sacer, som är ett register med många fördelar. Tjänsten kan delvis finansieras av kyrkoantikvarisk ersättning.

Inomhusklimat och Energi

Ett sunt och skonsamt inomhusklimat och en effektiv och låg energianvändning är viktiga faktorer för att Svenska kyrkans kulturarv ska förvaltas väl. Stiftskansliet kan hjälpa dig i arbetet med båda delarna.

Kontakta fastigheter och kulturarv

Är det något du undrar över eller någon du söker efter? Här finns kontaktuppgifter till medarbetarna inom fastigheter och kulturarv.

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)

Kyrkoantikvarisk ersättning gör det möjligt för er som församling eller pastorat att ta hand om det kyrkliga kulturarv som ni förvaltar. Det är en statlig ersättning som är till för att förvalta kyrkobyggnader, kyrkotomter och kyrkliga inventarier som skyddas enligt kulturmiljölagen.

Detalj från ett altarskåp i förgyllt trä.

Kyrkounderhållsbidrag (KUB)

Kyrkounderhållsbidraget (KUB) är ett stiftsbidrag för kyrkounderhåll. Välkommen med din ansökan!

Multifunktionella kyrkor

Många av våra kyrkor är mycket gamla. Idag behövs funktioner som kanske inte fanns förr. Men det finns en hel del som kan göras för att ge de äldre kyrkorna fler funktioner. I Göteborgs stift finns många fina exempel på hur en kyrka kan bli multifunktionell.

En stor gravkrans och en ljuslykta på en gravplats.

Nätverk fastighet och kyrkogård

Nätverk för dig som arbetar med fastigheter och kyrkogårdar.

En gammal kyrkorgel.

Orgelinventering i Göteborgs stift

För att stödja planeringen av åtgärder för att underhålla och bevara orgelkulturarvet genomförs en skade- och underhållsinventering av orglarna i stiftet mellan 2020-2022.

Ramavtal inom fastighetsområdet

Göteborgs stift samarbetar med leverantörer som lever upp till kraven för god kvalitet, ekonomisk hållbarhet och miljöhänsyn.