Färger

Färg kan användas både som symbol, funktion och dekor. Som funktion används färg som dekor, för att lyfta fram innehåll och för att skapa effekter i layout. Göteborgs stift använder inte färger för att strukturera eller profilera olika delar av verksamheten.

Profilfärgerna rött och gult

Rött och guldgult är Svenska kyrkans profilfärger och en viktig del av Göteborgs stifts visuella identitet. Den röda färgen symboliserar "Guds kärlek", samtidigt som den är blodets och eldens färg. Guldfärgen symboliserar "det eviga ljuset" liksom "Guds härlighet och makt".

Färgkoder

De färger som är framtagna för att kommunicera Svenska kyrkans nationella budskap är kopplade till den liturgiska färgskalan som består av fem färger; vitt, svart, grönt, blått, eller violett och rött. Färgerna symboliserar glädje (vitt), sorg (svart), bot och förberedelse (blått/lila) samt martyrium eller Helig Ande (rött), växt och växande i tro (grönt). De liturgiska färgerna kan ses på bland annat stolan, mässhaken, nattvardens textilier och på altarets antependium.

Använd i första hand färgerna i 100 procent (se grafisk profil under Dokument Kommunikation). För att variera kan du använda toningar av de olika färgerna för att skapa nyanser i till exempel diagram eller andra grafiska element.

Genom en konsekvent användning av denna färgskala skapas en sammanhållen upplevelse av våra trycksaker, även om de avhandlar olika ämnen eller har olika format. Vid val av färger till en enskild trycksak, utgå från bildens färgton så att färgplattor, färgad typografi etcetera harmoniserar. Blanda inte olika grundfärger utan jobba med nyanserna utifrån den valda grundfärgen. I publikationer med ett stort antal sidor går det att variera grundfärgerna på de olika uppslagen.