Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Faktaa Göteborgin hiippakunnasta / Fakta om Göteborgs stift

Kuinka paljon ruotsinsuomalaisia asuu Göteborgin hiippakunnassa? Mitä kuuluminen hallintoalueeseen tarkoittaa kirkon työssä? Täältä löydät vastaukset. / Hur många sverigefinländare bor i Göteborgs stift? Vad innebär det i kyrkans arbete att kommunen ingår i förvaltningsområdet för det finska språket? Här får du svaren.

Göteborgin hiippakunnan alueella asuu noin 75 000 ruotsinsuomalaista. Heistä suunnilleen 30 000 asuu Göteborgissa. Ruotsin kirkon jäseniä ruotsinsuomalaisista on noin 70 prosenttia, mikä on korkeampi osuus kuin kokonaisväestöllä. 

Tietojemme mukaan hiippakunnassa on kuusi pappia, jotka puhuvat joko suomea tai meänkieltä. 

Göteborg ja Uddevalla kuuluvat valtiolliseen suomen kielen hallintoalueeseen. Siksi kirkolliset virantoimitukset, kuten vihkiminen ja hautaus, on pyydettäessä toimitettava suomeksi tai kaksikielisesti. Tästä mahdollisuudesta on myös tiedotettava kaksikielisesti.

 

I Göteborgs stift bor ca 75 000 sverigefinländare. Cirka 30 000 av dem bor i Göteborg. Omkring 70 procent av sverigefinländare är medlemmar i Svenska kyrkan, vilket är en större andel än hos hela befolkningen.

Enligt våra uppgifter finns i stiftet sex präster som talar antingen finska eller meänkieli.

Göteborg och Uddevalla ingår i statens förvaltningsmråde för det finska språket. Därför ska det kyrkliga myndighetsutövandet, såsom vigsel och begravning, vid begäran genomföras på finska eller tvåspråkigt. Även denna möjlighet ska informeras om på två språk.