Ett biskopsbrev om klimatet

Idag framträder klimatkrisens andliga och existentiella karaktär kristallklart. Hotet är verkligt. Klimatförändringens följder är påtagliga. Oro och ångest, men också skuld och skam i relation till klimatet är allmänna samtalsämnen.

Biskopsbrevet om klimatet som Svenska kyrkans biskopar skrev 2014 har därför nu reviderats. Kunskapsläget är förändrat då vi nu med 95 procents säkerhet vet att mänskliga aktiviteter orsakar merparten av den klimatförändring som kan observeras. Klimatet kräver mer av mänskligheten än tekniska, politiska och ekonomiska lösningar. Sedan den första versionen av biskopsbrevet om klimatet publicerades har ett globalt klimatavtal slutits – Parisavtalet. Fler samhällsaktörer inom politik, näringsliv och civilsamhälle engagerar sig och utökar sitt arbete för att bromsa klimatförändringarna. Helhetssyn och engagemang utifrån den bästa tillgängliga kunskapen behövs. Det handlar om mening, mod och hopp som befriar till handlingskraft.

Läs mer på hållbarhetsportalen

Inspirationsdag

En del av oss sågs digitalt för två timmar av påfyllning och inspiration i början av juni. Andra var också med på klimatdagen på stiftskansliet den tredje mars 2020. För dem blev detta en slags uppföljning. Syftet med dagens pass generellt var att inspirera och fylla på kunskap kring klimatarbete som görs, och kan göras i församlingar och pastorat. Här kan du se den inspelade inspirationsdagen: