Några tonårstjejer sitter på en hustrappa.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Etiska riktlinjer för arbetet bland barn och unga

Etiska riktlinjer för arbetet bland barn och unga 0-18 år i Göteborgs stift.

Riktlinjer för arbete med barn och unga

Barn och unga i vårt arbete ska känna sig trygga i en gemenskap där de blir respekterade. Vi vill också sträva efter att ingen ska behöva avstå från att delta i vår verksamhet på grund av ekonomiska skäl.

En pojke står med bägge händerna för ögonen.

Orosanmälan barn

Det är kyrkans uppdrag att stå på de utsattas sida. Varje signal om att ett barn mår dåligt eller far illa måste tas på största allvar, bemötas och följas upp. Svenska kyrkan har infört en anmälningsskyldighet i kyrkoordningen för att markera hur viktigt det är att gripa in till skydd för barn.