En kvinnlig diakon sitter och samtalar med en man och en kvinna.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Etik i diakonin

Har du som diakon någon gång känt dig villrådig i ditt vardagliga uppdrag? Då har du mött ett etiskt dilemma menar Harriet Sundström, diakon och enhetschef för diakoni i Uppsala domkyrkoförsamling och författare till boken Etik i diakonin. Dagen består både av föreläsning och arbete i grupp med fallbeskrivningar med ledning av en etisk modell. Onsdag 10 apr 2024 9.00 Göteborg

– Att lösa etiska problem i diakonalt arbete är inte lätt. Man behöver fundera över vilka handlingsalternativ som är möjliga och goda och vad man som diakon kan ställa upp på utan att kompromissa med vigningslöften och olika riktlinjer för diakonalt arbete, säger Harriet Sundström. Under 30 års erfarenhet av diakonalt arbete både i församling och sjukhuskyrka har Harriet Sundström ställts inför mängder av etiska problem. Genom konkreta exempel hämtade ur erfarenheter från vardagen synliggör hon vanliga dilemman och resonerar kring möjliga tillvägagångssätt.  
 
Dagen består av föreläsning, men även arbete med fallbeskrivningar som vi tar oss an med hjälp av den etiska modell Harriet utvecklat till stöd för att förvandla dilemman till möjliga handlingsalternativ. Harriet Sundström föreläser på distans, kursdeltagare arbetar på plats i Göteborg.

1000 kr  
Fika, lunch samt boken Etik i diakonin ingår 
 
Onsdag 10 april, Stiftskansliet i Göteborg  
Anmäl dig här senast den 1 april 2024