Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsutveckling

Enheten arbetar med att främja församlingarnas och pastoratens arbete med den grundläggande uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission i vid bemärkelse.

Detta sker genom en bred variation av insatser såsom utbildningar, konsultationer och stöd i projektarbete m.m. Syftet är att höja kompetensen samt stärka personal och förtroendevalda i stiftets församlingar. Ytterligare en målgrupp är ideella medarbetare.

Enheten svarar för att erbjuda ledare och chefer olika slags process- och projektutbildningar, att kompetensförsörja stiftets församlingar för framtiden genom att rekrytera till vigningstjänsten och övriga profilyrken.

Svenska Kyrkans Unga och verksamhet för 0-18-år samt att utveckla ledarutbildning, musik, gudstjänstutveckling, pilgrimsverksamhet och diakoni ligger inom enhetens ansvarsområde. Enheten är också delaktig i förberedelser och genomförande av biskopens olika verksamheter så som fördjupande dagar för diakoner, pedagoger, musiker och teologer.

Som en integrerad del i enhetens arbete drivs också projekt under 2016-2018 avseende flyktingfrågor, missionsfrågor, ungdomsarbete och välfärdsarbete.

Hans Almer

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt

Anders Anderberg

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt Själavårdscentrum, Församlingsutveckling

Peter Andersson

Peter Andersson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Lars Björksell

Lars Björksell

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt

Ylva Bodell

Ylva Bodell

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent

Greger Carlsson

Greger Carlsson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, själavårdscentrum, Stiftsdiakon

Cecilia Cedergren

Cecilia Cedergren

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Svenska kyrkans unga, Stiftskonsulent

Björn Edvardsson

Björn Edvardsson

Göteborgs stift

Stiftskonsulent, Svenska Kyrkans Unga, Församlingsutveckling

Henrik Frykberg

Henrik Frykberg

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog, Församlingsutveckling

Carina Frykman

Carina Frykman

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent

Eva Glemme

Eva Glemme

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt för människor på flykt

Lotta Haettner Sandberg

Lotta Haettner Sandberg

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt, Själavårdscentrum

Monica Hellerfjord

Monica Hellerfjord

Göteborgs stift

Enhetschef, Församlingsutveckling

Sara Ivarsson

Sara Ivarsson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Karin Janfalk

Karin Janfalk

Göteborgs stift

Stiftspedagog, Församlingsutveckling

Nils Jernqvist

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Svenska kyrkans unga, Stiftskonsulent

Maria Jälmsjö

Maria Jälmsjö

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Gustav Lindskog

Gustav Lindskog

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Utredningssekreterare

Ulrika Melin Lasson

Ulrika Melin Lasson

Göteborgs stift

Stiftsmusiker, Församlingsutveckling

Cecilia Nyholm

Cecilia Nyholm

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling, Församlingsutveckling