Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsutveckling

Enheten arbetar med att främja församlingarnas och pastoratens arbete med den grundläggande uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission i vid bemärkelse.

Detta sker genom en bred variation av insatser såsom utbildningar, konsultationer och stöd i projektarbete m.m. Syftet är att höja kompetensen samt stärka personal och förtroendevalda i stiftets församlingar. Ytterligare en målgrupp är ideella medarbetare.

Enheten svarar för att erbjuda ledare och chefer olika slags process- och projektutbildningar, att kompetensförsörja stiftets församlingar för framtiden genom att rekrytera till vigningstjänsten och övriga profilyrken.

Svenska Kyrkans Unga och verksamhet för 0-18-år samt att utveckla ledarutbildning, musik, gudstjänstutveckling, pilgrimsverksamhet och diakoni ligger inom enhetens ansvarsområde. Enheten är också delaktig i förberedelser och genomförande av biskopens olika verksamheter så som fördjupande dagar för diakoner, pedagoger, musiker och teologer.

Som en integrerad del i enhetens arbete drivs också projekt under 2016-2018 avseende flyktingfrågor, missionsfrågor, ungdomsarbete och välfärdsarbete.

Hans Almer

Hans Almer

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt

Direkt: 031-771 30 12

Växel: 031-771 30 00

Peter Andersson

Peter Andersson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Direkt: 031-771 30 69

Växel: 031-771 30 00

Lars Björksell

Lars Björksell

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt

Direkt: 031-771 30 58

Växel: 031-771 30 00

Ylva Bodell

Ylva Bodell

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent

Direkt: 031-771 30 14

Växel: 031-771 30 00

Greger Carlsson

Greger Carlsson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, själavårdscentrum, Stiftsdiakon

Direkt: 031-771 30 27

Växel: 031-771 30 00

Cecilia Cedergren

Cecilia Cedergren

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Svenska kyrkans unga, Stiftskonsulent

Direkt: 031-771 30 67

Växel: 031-771 30 00

Björn Edvardsson

Björn Edvardsson

Göteborgs stift

Stiftskonsulent, Svenska Kyrkans Unga, Församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 46

Växel: 031-711 30 00

Henrik Frykberg

Henrik Frykberg

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog, Församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 17

Växel: 031-771 30 00

Carina Frykman

Carina Frykman

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftskonsulent

Direkt: 031-771 30 26

Växel: 031-771 30 00

Eva Glemme

Eva Glemme

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt för människor på flykt

Direkt: 031-771 30 36

Växel: 031-771 30 00

Lotta Haettner Sandberg

Lotta Haettner Sandberg

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt, Själavårdscentrum

Direkt: 031-771 30 19

Mobil: 0706-101833

Växel: 031-771 30 00

Monica Hellerfjord

Monica Hellerfjord

Göteborgs stift

Enhetschef, Församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 35

Mobil: 070-601 44 98

Växel: 031-771 30 00

Sara Ivarsson

Sara Ivarsson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Direkt: 031-771 30 64

Växel: 031-771 30 00

Karin Janfalk

Karin Janfalk

Göteborgs stift

Stiftspedagog, Församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 44

Växel: 031-771 30 00

Maria Jälmsjö

Maria Jälmsjö

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Direkt: 031-771 30 18

Växel: 031-771 30 00

Gustav Lindskog

Gustav Lindskog

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Utredningssekreterare

Direkt: 031-771 30 49

Växel: 031-771 30 00

Ulrika Melin Lasson

Ulrika Melin Lasson

Göteborgs stift

Stiftsmusiker, Församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 11

Växel: 031-771 30 00

Cecilia Nyholm

Cecilia Nyholm

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling, Församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 39

Växel: 031-771 30 00

Göran Olofsson

Göran Olofsson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, stiftsgårdspräst, Åh stiftsgård

Direkt: 0522-254 83

Mobil: 070-2505147

Växel: 031-771 30 00

Mikael Risenfors

Göteborgs stift

Stiftskonsulent, Församlingsutveckling

Direkt: 031-771 29 69

Växel: 031-771 30 00