Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Enheten för församlingsutveckling

Enheten arbetar med att främja församlingarnas och pastoratens arbete med den grundläggande uppgiften: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission i vid bemärkelse.


Detta sker genom en bred variation av insatser såsom utbildningar, konsultationer och stöd i projektarbete m.m. Syftet är att höja kompetensen samt stärka personal och förtroendevalda i stiftets församlingar. Ytterligare en målgrupp är ideella medarbetare.

Enheten svarar för att erbjuda ledare och chefer olika slags process- och projektutbildningar, att kompetensförsörja stiftets församlingar för framtiden genom att rekrytera till vigningstjänsten och övriga profilyrken.

Svenska Kyrkans Unga och verksamhet för 0-18-år samt att utveckla ledarutbildning, musik, gudstjänstutveckling, pilgrimsverksamhet och diakoni ligger inom enhetens ansvarsområde. Enheten är också delaktig i förberedelser och genomförande av biskopens olika verksamheter så som fördjupande dagar för diakoner, pedagoger, musiker och teologer.

Som en integrerad del i enhetens arbete drivs också projekt under 2016-2018 avseende flyktingfrågor, missionsfrågor, ungdomsarbete och välfärdsarbete.

Hans Almer

Hans Almer

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 12

Växel: 031-771 30 00

Peter Andersson

Peter Andersson

Göteborgs stift

Enheten för församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Direkt: 031-771 30 69

Växel: 031-771 30 00

Mer om Peter Andersson…

Stiftsdiakon med ansvar för internationella frågor och migrationsfrågor.

Daniela Andreoli

Daniela Andreoli

Göteborgs stift

Projektledare Social ekonomi, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 21

Växel: 031-771 30 00

Mer om Daniela Andreoli…

Frågor som rör social ekonomi, offentlig finansiering och samverkan med offentliga myndigheter.

Ingemar Birgersson

Ingemar Birgersson

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 39

Växel: 031-771 30 00

Lars Björksell

Lars Björksell

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 58

Växel: 031-771 30 00

Mer om Lars Björksell…

Stöd till kyrkoherdar och kyrkoråd i deras uppgifter.

Ylva Bodell

Ylva Bodell

Göteborgs stift

Stiftskonsulent, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 14

Växel: 031-771 30 00

Mer om Ylva Bodell…

Stiftskonsulent med fokus på inspiration och fortbildning kring idealitet/retreat och delaktighet i församlingslivet, samt samordning av kompetensutvecklingsinsatser.

Greger Carlsson

Greger Carlsson

Göteborgs stift

själavårdscentrum, Enheten för församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Direkt: 031-771 30 27

Växel: 031-771 30 00

Mer om Greger Carlsson…

Stiftsdiakon med grundläggande psykoterapiutbildning träffas i Göteborg och Varberg.

Cecilia Cedergren

Cecilia Cedergren

Göteborgs stift

Stiftskonsulent, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 67

Växel: 031-771 30 00

Mer om Cecilia Cedergren…

Tjänstledig

Aurora Dellstig

Aurora Dellstig

Göteborgs stift

Kanslisekreterare, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 29 63

Växel: 031-771 30 00

Björn Edvardsson

Björn Edvardsson

Göteborgs stift

Stiftskonsulent, Svenska Kyrkans Unga, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 46

Växel: 031-711 30 00

Monica Esborn

Monica Esborn

Göteborgs stift

Projektledare , Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 29 66

Växel: 031-771 30 00

Henrik Frykberg

Henrik Frykberg

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 17

Växel: 031-771 30 00

Carina Frykman

Carina Frykman

Göteborgs stift

Stiftskonsulent, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 26

Växel: 031-771 30 00

Mer om Carina Frykman…

Stiftskonsulent med fokus på inspiration och fortbildning kring idealitet och delaktighet i församlingslivet, samt utveckling och samordning av pilgrimsvandring i Göteborgs stift.

Eva Glemme

Eva Glemme

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt för människor på flykt , Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 36

Växel: 031-771 30 00

Mer om Eva Glemme…

Stiftsadjunkt för migrations- och integrationsfrågor. Teamledare för flyktingarbetets coacher.

Lotta Haettner Sandberg

Lotta Haettner Sandberg

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt, Själavårdscentrum, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 19

Växel: 031-771 30 00

Maria Hallberg

Maria Hallberg

Göteborgs stift

Stiftsdiakon själavårdscentrum, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 62

Mobil: 070-601 48 21

Växel: 031-771 30 00

Kristina Hanson

Kristina Hanson

Göteborgs stift

Projektledare , Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 13

Yvonne Hedin

Yvonne Hedin

Göteborgs stift

Kanslisekreterare, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 33

Växel: 031-771 30 00

Monica Hellerfjord

Monica Hellerfjord

Göteborgs stift

Enhetschef, Enheten för församlingsutveckling

Direkt: 031-771 30 35

Mobil: 070-601 44 98

Växel: 031-771 30 00

Sara Ivarsson

Sara Ivarsson

Göteborgs stift

Enheten för församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Direkt: 031-771 30 64

Växel: 031-771 30 00