Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsstöd

Enheten för församlingsstöd ger service till stiftskansliet men även inomkyrkligt till andra nivåer inom Svenska kyrkan och i vissa fall externt.

Arbetet på enheten omfattar uppgifter inköp, dokument- och ärendehantering, IT, telefoni och facilitetsstöd. Men även administrativt stöd i samband med genomförande av kyrkoval och GIP införande. Stöd och service inom bland annat extern- och internkommunikation, personalfrågor och juridiska frågor ingår också i uppdraget. Enheten är även delaktig i visitationsarbetet samt större stiftsarrangemang. Vidare lämnar enheten rådgivning till församlingar beträffande upphandling, inköp och arkivfrågor. Enheten svarar för Kultursamverkan och Cusanusprojektet är också knutet till enheten.

Kristina Bergqvist

Kristina Bergqvist

Göteborgs stift

Projektsekreterare, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 30 66

Växel: 031-771 30 00

Magnus Birkhorst

Magnus Birkhorst

Göteborgs stift

Utredningssekreterare, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 30 16

Växel: 031-771 30 00

Aurora Dellstig

Aurora Dellstig

Göteborgs stift

Kanslikoordinator, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 29 63

Växel: 031-771 30 00

Nina Ejderlind

Nina Ejderlind

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Kanslisekreterare

Direkt: 031-771 30 42

Växel: 031-771 30 00

Susanne Godborg

Susanne Godborg

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Kanslisekreterare

Direkt: 031-771 30 48

Växel: 031-771 30 00

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson

Göteborgs stift

Kommunikatör, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 29 33

Växel: 031-711 30 00

Pål Irestad

Pål Irestad

Göteborgs stift

Stiftsvaktmästare, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 30 60

Växel: 031-771 30 00

Olof Karlsson

Olof Karlsson

Göteborgs stift

Enhetschef, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 30 40

Växel: 031-771 30 00

Therese Kogler Bennsten

Therese Kogler Bennsten

Göteborgs stift

Stiftsjurist, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 30 29

Växel: 031-771 30 00

Carina Lagerqvist

Carina Lagerqvist

Göteborgs stift

Stiftsarkivarie, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 30 43

Växel: 031-771 30 00

Torgny Lindén

Torgny Lindén

Göteborgs stift

Pressekreterare, Kommunikatör, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 30 31

Mobil: 0706-33 12 87

Växel: 031-771 30 00

Mer om Torgny Lindén

Presskontakter, krisberedskap, omvärldsbevakning, stöd till församlingar och stiftskansli i media- och kommunikationsfrågor, redaktör för tidskriften Korsväg.

Theresa Montebelli

Theresa Montebelli

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Kommunikatör

Direkt: 031-771 30 10

Växel: 031-771 30 00

Mer om Theresa Montebelli

Digital kommunikation. Samordning och stöd till pastorat och församlingar. Gemensamma satsningar.

Marie Nordqvist

Marie Nordqvist

Göteborgs stift

Stiftsjurist, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 30 24

Växel: 031-771 30 00

Lotta Olsson

Lotta Olsson

Göteborgs stift

Kanslisekreterare, Receptionist, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 29 55

Växel: 031-771 30 00

Mikael Ringlander

Mikael Ringlander

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Kultursamverkan, Projektledare

Direkt: 031-771 30 56

Växel: 031-771 30 00

Hanna Skoglund

Hanna Skoglund

Göteborgs stift

Ekonom inriktning samordning av Inköp, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 30 51

Växel: 031-771 30 00

Mer om Hanna Skoglund

Ekonom med inriktning samordning av inköp; avtal, upphandling och samverkande inköp. Hanna stöttar församlingar och pastorat som konsult vid effektivisering av inköpsorganisationen lokalt.

Lars Strauss

Lars Strauss

Göteborgs stift

Projektledare GIP, IT-samordnare, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 30 08

Växel: 031-771 30 00

Mer om Lars Strauss

IT-samordning och stöd till stift- och församlingar inom Göteborgs stift. Projektledare GIP samt representant på nationellnivå inom ramen för IT, telefoni och videokonferens.

Monica Strömberg

Monica Strömberg

Göteborgs stift

Registrator, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 29 60

Växel: 031-771 30 00

Therese Warberg

Göteborgs stift

Rekrytering, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 29 54

Växel: 031-771 30 00

Kristine Ålöv

Kristine Ålöv

Göteborgs stift

Kommunikatör, Församlingsstöd

Direkt: 031-771 30 45

Växel: 031-771 30 00