Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsstöd

Enheten för församlingsstöd ger service till stiftskansliet men även inomkyrkligt till andra nivåer inom Svenska kyrkan och i vissa fall externt.

Arbetet på enheten omfattar uppgifter inköp, dokument- och ärendehantering, IT, telefoni och facilitetsstöd. Men även administrativt stöd i samband med genomförande av kyrkoval och GIP införande. Stöd och service inom bland annat extern- och internkommunikation, personalfrågor och juridiska frågor ingår också i uppdraget. Enheten är även delaktig i visitationsarbetet samt större stiftsarrangemang. Vidare lämnar enheten rådgivning till församlingar beträffande upphandling, inköp och arkivfrågor. Enheten svarar för Kultursamverkan och Cusanusprojektet är också knutet till enheten.

Kristina Bergqvist

Kristina Bergqvist

Göteborgs stift

Projektsekreterare, Församlingsstöd

Magnus Birkhorst

Magnus Birkhorst

Göteborgs stift

Utredningssekreterare, Församlingsstöd

Aurora Dellstig

Aurora Dellstig

Göteborgs stift

Kanslikoordinator, Församlingsstöd

Nina Ejderlind

Nina Ejderlind

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Kanslisekreterare

Susanne Godborg

Susanne Godborg

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Kanslisekreterare

Madelene Grunnesjö

Madelene Grunnesjö

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Stiftsjurist

Mer om Madelene Grunnesjö

Stiftsjurist

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson

Göteborgs stift

Kommunikatör, Församlingsstöd

Pål Irestad

Pål Irestad

Göteborgs stift

Stiftsvaktmästare, Församlingsstöd

Olof Karlsson

Olof Karlsson

Göteborgs stift

Enhetschef, Församlingsstöd

Therese Kogler Bennsten

Therese Kogler Bennsten

Göteborgs stift

Stiftsjurist, Församlingsstöd

Carina Lagerqvist

Carina Lagerqvist

Göteborgs stift

Stiftsarkivarie, Församlingsstöd

Torgny Lindén

Torgny Lindén

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Pressekreterare, Kommunikatör

Mer om Torgny Lindén

Presskontakter, krisberedskap, omvärldsbevakning, stöd till församlingar och stiftskansli i media- och kommunikationsfrågor, redaktör för tidskriften Korsväg.

Theresa Montebelli

Theresa Montebelli

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Kommunikatör

Mer om Theresa Montebelli

Digital kommunikation. Samordning och stöd till pastorat och församlingar. Gemensamma satsningar.

Marie Nordqvist

Marie Nordqvist

Göteborgs stift

Stiftsjurist, Församlingsstöd

Lotta Olsson

Lotta Olsson

Göteborgs stift

Kanslisekreterare, Receptionist, Församlingsstöd

Mikael Ringlander

Mikael Ringlander

Göteborgs stift

Församlingsstöd, Kultursamverkan, Projektledare

Hanna Skoglund

Hanna Skoglund

Göteborgs stift

Ekonom inriktning samordning av Inköp, Församlingsstöd

Mer om Hanna Skoglund

Ekonom med inriktning samordning av inköp; avtal, upphandling och samverkande inköp. Hanna stöttar församlingar och pastorat som konsult vid effektivisering av inköpsorganisationen lokalt.

Lars Strauss

Lars Strauss

Göteborgs stift

Projektledare GIP, Församlingsstöd, IT-samordnare

Mer om Lars Strauss

IT-samordning och övergripande IT-stöd till pastorat och församlingar inom Göteborgs stift. Projektledare för GIP-införanden samt internt IT-stöd för Göteborgs stiftskansli.

Monica Strömberg

Monica Strömberg

Göteborgs stift

Registrator, Församlingsstöd

Therese Warberg

Göteborgs stift

Rekrytering, Församlingsstöd