Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Uppdraget

Biskopens uppdrag är ett tecken på kyrkans kontinuitet genom tiderna, kyrkans enhet och universella gemenskap.

Biskopen ska svara för ledning och tillsyn, vårda och värna kyrkans enhet, viga präster och diakoner, kalla präster och diakoner till överläggningar, samt i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen. Biskopen ska visitera stiftets församlingar. (Ur Kyrkoordningen 8 kap.)

Biskopen är ordförande i domkapitlet och stiftsstyrelsen (KO 9:1, 7:14).

En biskop skall viga och visitera, uppsöka, rådslå, lyssna och besluta och i allt han/hon gör styrka Guds folk i kallelsen att tyda tidens tecken och vittna om Guds väldiga gärningar för allt skapat. 

En biskop skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare och vara en herde för Guds hjord. Med vaksamhet och klokhet skall biskopen tjäna enheten i Kristus till kyrkans uppbyggelse och förnyelse i Anden, så att Guds kärlek blir synlig i världen. (Ur ordningen för biskopsvigning)