Ekonomisystem och behörigheter

Det ekonomisystem som används inom det gemsamma arbetssättet är Aveny. I systemet finns ett antal standardroller som var och en ger tillgång till olika funktioner och rutiner. Dessutom finns kodbehörigheter som beskriver användarens ansvar i Aveny.

Instruktioner och rutiner för systemfrågor

Behörigheter i Aveny

Varje användare behöver en eller flera roller i Aveny. Kodbehörigheter används sedan för att sätta gränser för fakturaattest, urval för budgetäskanden och filter för ekonomisk analys.

Frånvarohantering i WebAveny

Vid semester eller annan ledighet är det viktigt att använda frånvarohanteraren och ange reservattestant i WebAveny. En leverantörsfaktura kan inte betalas innan den blivit godkänd av två personer i församlingen.