Ekonominätverket, våren 2023

Ekonominätverket ger möjlighet till dig som arbetar med ekonomi i församling/pastorat ansluten till GAS Ekonomi, att möta andra i liknande roller och utbyta erfarenheter. Fre 21 apr 2023 9.00, digitalt.

Det övergripande syftet med nätverksträffarna är Relationer – Dialog – Kompetensutveckling. 

Vi vill vara en mötesplats mellan alla som arbetar med ekonomi enligt GAS i Göteborgs stift och i de församlingar/pastorat i Stockholms, Strängnäs och Skara stift som vi samarbetar med. För att möjliggöra att så många som möjligt kan delta, arrangerar vi nätverksträffarna i digital form.  

Med nätverket vill vi bygga relationer och diskutera aktuella frågor kring ekonomi i Svenska kyrkan, GAS Ekonomi och servicebyråtjänster. På träffarna ges en kombination av samtal mellan deltagare och presentationer från stiftskansliet och inbjudna föreläsare. 

Detta är ett digitalt arrangemang.

Kostnadsfritt

Fre 21 april 2023 9.00–12.00, digitalt  
Anmäl dig här senast den 11 april 2023