Foto: GettyImages

Ekonominätverket, hösten 2022

Ekonominätverket ger möjlighet till dig som arbetar med ekonomi i församling/pastorat ansluten till GAS Ekonomi, att möta andra i liknande roller och utbyta erfarenheter. Fre 11 nov 2022 9.00, digitalt.

Det övergripande syftet med nätverksträffarna är Relationer – Dialog – Kompetensutveckling.

Vi vill vara en mötesplats mellan alla som arbetar med ekonomi enligt GAS i Göteborgs stift och i de församlingar/pastorat i Stockholms, Strängnäs och Skara stift som vi samarbetar med. För att möjliggöra att så många som möjligt kan delta, arrangerar vi nätverksträffarna i digital form. 

Med nätverket vill vi bygga relationer och diskutera aktuella frågor kring ekonomi i Svenska kyrkan, GAS Ekonomi och servicebyråtjänster. På träffarna ges en kombination av samtal mellan deltagare och presentationer från stiftskansliet och inbjudna föreläsare.

Kostnadsfritt

Fre 11 november 2022 9.00–16.00, digitalt
Anmäl dig här senast den 31 oktober 2022