Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ekonomi och HR

Genom att tillhandahålla tillförlitligt och professionellt stöd inom Ekonomi och HR vill Göteborgs stift främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat. Därigenom vill stiftet bidra till att frigöra resurser till församlingens grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.


Stiften och Svenska kyrkans nationella nivå arbetar tillsammans för att skapa en samordnad och ändamålsenlig administration inom hela Svenska kyrkan bland annat genom att tillhandahålla standardiserade administrativa tjänster till enheter, församlingar och pastorat.

Enheten Ekonomi och HR arbetar med att erbjuda församlingar och pastorat servicetjänster inom Ekonomi och HR. Här ryms lönehantering, gravadministration, löpande ekonomi, kvalificerat ekonomiarbete och HR. Arbetet är grundat på lojalitet, förtroende, samverkan och goda relationer över tid.

Elisabeth Andersson

Elisabeth Andersson

Göteborgs stift

Controller, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 30 72

Växel: 031-771 30 00

Helena Andersson

Helena Andersson

Göteborgs stift

Löneassistent, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 30 71

Växel: 031-771 30 00

Marianne Aslaksby

Göteborgs stift

Ekonomiassistent, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 29 37

Växel: 031-771 30 00

Eva Blixt

Eva Blixt

Göteborgs stift

Ekonomiassistent, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 30 86

Växel: 031- 771 30 00

Marie Boberg Fagerberg

Göteborgs stift

Löneassistent, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 30 76

Växel: 031-771 30 00

Jonna Bodin

Göteborgs stift

Löneassistent, Ekonomi och HR

Direkt: 031-731 88 40

Växel: 031-771 30 00

Christina Broman

Göteborgs stift

Ekonomiassistent, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 29 85

Växel: 031-771 30 00

Helena Ceder

Helena Ceder

Göteborgs stift

Förvaltningssekreterare, Ekonomi och HR

Direkt: 031- 771 30 92

Växel: 031-771 30 00

Julia Classon

Göteborgs stift

Ekonomiassistent, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 29 81

Växel: 031-771 30 00

Elisa Ekerhed

Elisa Ekerhed

Göteborgs stift

Ekonomiassistent, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 29 38

Växel: 031- 771 30 00

Susanne Engdahl

Susanne Engdahl

Göteborgs stift

Ekonomiassistent, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 29 74

Växel: 031-771 30 00

Staffan Eriksson

Staffan Eriksson

Göteborgs stift

Projektledare GAS, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 30 61

Växel: 031-771 30 00

Elisabeth Flisberg

Göteborgs stift

HR-specialist, Ekonomi och HR

Direkt: 031-731 88 30

Växel: 031-771 30 00

Maria Frykberg

Göteborgs stift

Ekonomi och HR, Platschef

Maria Fälthammar

Maria Fälthammar

Göteborgs stift

Ekonom, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 29 71

Växel: 031-771 30 00

Håkan Gunneflo

Håkan Gunneflo

Göteborgs stift

Ekonomisekreterare, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 30 05

Växel: 031-771 30 00

Cecilia Hansson

Cecilia Hansson

Göteborgs stift

Assisent, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 30 75

Växel: 031-771 30 00

Eva Höglund Persson

Göteborgs stift

Ekonomi och HR, Platschef

Direkt: 031-771 30 80

Växel: 031-771 30 00

Charlotte Isaksson Stenberg

Charlotte Isaksson Stenberg

Göteborgs stift

Ekonom, Ekonomi och HR

Direkt: 031-771 30 81

Växel: 031-771 30 00

Rebecka Jankus

Göteborgs stift

Ekonomiassistent, Ekonomi och HR

Direkt: 031-731 88 27

Växel: 031-771 30 00