Foto: GettyImages

Ekonomi för icke-ekonomer

I många ledande befattningar och som förtroendevald ingår ett ekonomiskt ansvar. För att kunna ta beslut kring ekonomi behövs en grundförståelse för vad ekonomi är och innebär. Vi utgår från begrepp som vanligtvis används vid arbete och presentation av bokslut och budget. Ges på förfrågan.

Utbildningen är framtagen för grupper som har någon form av ekonomiskt ansvar i församling/pastorat och ger en generell introduktion till ekonomi. Utbildningen kan anpassas men beräknas ta 2-3 timmar.

Några begrepp vi kommer ta upp är:

  • Ekonomi, redovisning, bokföring
  • Kontoplan
  • Bokslut och årsredovisning
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Investering och Underhåll
  • Eget kapital
  • Ekonomi i Svenska kyrkan i stora drag

500 kr

Ges på förfrågan