Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Ekonomi- och egendomsenheten

Enheten ska på ett effektivt sätt arbeta med Göteborgs stifts ekonomiska administration. Enheten ska inom sitt verksamhetsområde ge råd, stöd och service med hög kvalitet till förtroendevalda och personal.


Enheten svarar för ekonomisk planering och uppföljning, ekonomiadministration, löne- och personaladministration, stiftelseadministration, kapitalplacering samt sekreterarfunktionen i egendomsutskottet. Skogsförvaltning, avverkning, skogsvård, byggnadsunderhåll, vindkraftsfrågor, arrenden och nyttjanderätter, köp och försäljning av kyrklig jord.

Emelie Albertsson

Emelie Albertsson

Göteborgs stift

Ekonom, Ekonomi- och egendomsenheten

Direkt: 031-771 29 58

Växel: 031-771 30 00

Annika Asker

Annika Asker

Göteborgs stift

Förvaltningssekreterare, Ekonomi- och egendomsenheten

Direkt: 031-771 29 61

Växel: 031-771 30 00

Andreas Augustsson

Andreas Augustsson

Göteborgs stift

Ekonomi- och egendomsenheten, Skogsförman

Direkt: 0521-27 27 92

Mobil: 070-346 76 90

Växel: 031-771 30 00

Karl-Johan Bengtsson

Karl-Johan Bengtsson

Göteborgs stift

Ekonomi- och egendomsenheten, Skogsförman

Mer om Karl-Johan Bengtsson…

Tjänstledig

Ingegerd Evaldsson

Ingegerd Evaldsson

Göteborgs stift

Redovisningssekreterare, Ekonomi- och egendomsenheten

Direkt: 031-771 29 56

Växel: 031-771 30 00

Mer om Ingegerd Evaldsson…

Prästlönetillgångarna, ekonomi och markupplåtelseavtal (utom jakt och fiske). Göteborgs interreligiösa råd ekonomi och lön. Svenska kyrkans unga ekonomi.

Lars-Olov Georgsson

Lars-Olov Georgsson

Göteborgs stift

Skogvaktare, Norra distriktet, Ekonomi- och egendomsenheten

Direkt: 0521-27 27 48

Mobil: 0706-08 70 51

Växel: 031-771 30 00

Magnus Gunnarsson

Göteborgs stift

Ekonomi- och egendomsenheten, Skogsförman

Direkt: 031-771 29 57

Växel: 031-771 30 00

Håkan Gunneflo

Håkan Gunneflo

Göteborgs stift

Ekonomisekreterare, Ekonomi- och egendomsenheten

Direkt: 031-771 30 05

Växel: 031-771 30 00

Per-Erik Hallin

Per-Erik Hallin

Göteborgs stift

Egendomsförvaltare, Ekonomi- och egendomsenheten

Direkt: 031-771 30 02

Växel: 031-771 30 00

Bengt Hägglund

Bengt Hägglund

Göteborgs stift

Enhetschef, Ekonomi- och egendomsenheten

Direkt: 031-771 30 06

Växel: 031-771 30 00

Johanna  Ivarsson

Johanna Ivarsson

Göteborgs stift

Certifieringsfrågor, Ekonomi- och egendomsenheten, Skogvaktare, Södra distriktet

Direkt: 0346-305 57

Mobil: 070-625 96 61

Växel: 031-771 30 00

Marie-Louise Larsson

Marie-Louise Larsson

Göteborgs stift

Redovisningssekreterare, Ekonomi- och egendomsenheten

Direkt: 031-771 29 59

Växel: 031-771 30 00

Mer om Marie-Louise Larsson…

Kund- och leverantörsreskontra, utlägg. Stiftets förvaltade stiftelser.

Gun Widström

Gun Widström

Göteborgs stift

Ekonomi- och egendomsenheten, Lönekamrer

Direkt: 031-771 30 04

Växel: 031-771 30 00