E-faktura från leverantör

Att få leverantörsfakturor som e-fakturor gör fakturahanteringen mer hållbar, säkrare och effektivare. När administrationen blir enklare blir hanteringen även billigare.

Från år 2020 är priset per faktura hanterad av fakturaväxeln betydligt lägre för e-fakturor än andra format. Aktuella priser finns på fakturaväxelns sida.

För att en leverantör ska kunna skicka e-faktura behöver nedan uppgifter uppges:

E-fakturaadress: se nedan
VAN-leverantör: Swedbank
Format:  Svefaktura 1.0
Bilagor: Hanteras

E-fakturaadress är alltid samma som ert organisationsnummer, utan bindestreck. Det består alltså av tio siffror.

Leverantörsbrev e-faktura

Från och med april 2021 är det möjligt att beställa ett speciellt leverantörsbrev för e-faktura i Aveny. Breven skrivs ut, kuverteras, frankeras och postas sedan av extern part. Utskicket görs till alla leverantörer i leverantörsregistret. Det är viktigt att rensa registret innan utskick. Information om hur beställningen görs finns i ett dokument på Fakturaväxelns sida om E-faktura från företag.

I nästa version, som kommer hösten 2021, kommer det vara möjligt att göra vissa generella urval för att till exempel exkludera utländska leverantörer eller enskilda firmor. Det går däremot inte att beställa utskick till en eller flera utvalda leverantörer. Ska utskick göras till specifika mottagare behöver därför församlingen administrera det manuellt.

Vanliga frågor om e-faktura

  • Vad är GLN-nummer? GLN-nummer behöver aldrig anges. Många operatörer till exempel InExchange vill ha GLN-kod men vi behöver aldrig ange det. Svenska kyrkan har inte ansökt om GLN-koder för enheterna.
  • Kan vi ta emot e-faktura via Peppol? Peppol är ett av flera nätverk för elektroniska dokument. Svenska kyrkan kan inte ta emot fakturor via Peppol, utan kan enbart ta emot fakturor via VAN-nätverket. Be leverantören att skicka e-fakturor via VAN-nätverket. Om det inte är möjligt behöver fakturorna skickas via scanning som tidigare.