Arkiv

Svenska kyrkans arkiv är en del av det svenska kulturarvet. Arkivets roll är att vårda och bevara inkomna och upprättade handlingar.

Verksamhetsbaserad arkivredovisning

Alla verksamheter inom Svenska kyrkan ska senast den 31 december 2023 fatta beslut om att gå över till verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA). Enheterna har sedan ytterligare ett år på sig att ordna och förteckna nuvarande arkiv samt avsluta nuvarande arkivbildare. (SvkB 2017:1, kap 9, § 1, fotnot 3 i bilaga till KO 2020) 

Samlade länkar

Verktyg och webbsidor till stöd för dig som arbetar med ärendehantering.