Dokumenthantering och arkiv

För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av vår dokumentation arbetar vi gemensamt för en effektiv arkiv- och dokumenthantering.

Verksamhetsbaserad arkivredovisning

I maj 2020 beslutade kyrkostyrelsen om att flytta fram övergångsdatumet för övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA) med 2 år (1 januari 2024) med anledning av att de kyrkliga enheterna inte har haft tillräckliga resurser för att kunna verkställa övergången. En översyn av VBA har initierats av kyrkokansliet och stiften med en arbetsgrupp som just nu genomför en översyn av förteckningsplanen för VBA.

Samlade länkar

Verktyg och webbsidor till stöd för dig som arbetar med ärendehantering.