Biskop Susanne Rappmann välsignar.
Foto: Kristin Lidell

Det pastorala uppdraget

Biskopen ska se till församlingarna i stiftet, och verka för att församlingarna ska fungera som goda platser, där människor får möta varandra och Gud. Biskopen företräder ofta kyrkan och uttalar sig i olika frågor, till exempel i media eller i möte med beslutsfattare.

Biskopen ska se till församlingarna i stiftet, och verka för att församlingarna ska fungera som goda platser, där människor får möta varandra och Gud. Biskopen företräder ofta kyrkan och uttalar sig i olika frågor, till exempel i media eller i möte med beslutsfattare.

Värna om människor och den värld vi lever

Den som är utsedd till biskop är en del av Svenska kyrkans ledning på stiftsnivå och nationell nivå. I uppgiften att värna om människor och den värld vi lever i är en viktig del av biskopens vardag att samverka med de goda krafter som finns, att ha nära kontakt med församlingarna samt att verka tillsammans med övriga biskopar och ärkebiskopen på nationell nivå för att hålla ihop kyrkan och visa på gemenskap. Biskopen finns också med i ekumeniska mellankyrkliga samarbeten, i den världsvida kyrkan och samarbetar interreligiöst med företrädare för olika religioner. Biskopen brukar vara den person som efterfrågas för att ge röst åt kyrkan utåt och får ofta företräda kyrkan och uttala sig i olika frågor, till exempel i media eller i möte med beslutsfattare.

Visitationer

Biskopsvisitationer och de visitationer kontraktsprosten gör på biskopens uppdrag är ett uttryck för kyrkans episkopala ordning – och för att kyrkans tro, lära och liv hänger samman och manifesteras både lokalt i församlingen och regionalt i stiftet.

Utse nya präster och diakoner

Biskopen ansvarar för att utse och viga nya diakoner och präster och har ett särskilt ansvar för att stödja och vägleda de vigda medarbetarna i sitt uppdrag. Nyutexaminerade församlingspedagoger och kyrkomusiker välkomnas också av biskopen, under högtidliga former.

De goda samtalen

En viktig del av biskopens vardag handlar om att lyssna, samtala, rådslå, besluta, besöka och samverka med de goda krafter som finns, i uppgiften att värna om människor och den värld vi lever i.

Biskop Susanne Rappmann

Biskop Susanne

Biskop Susanne Rappmann är Göteborgs stifts 24:e biskop. Hon vigdes till Göteborgs stifts biskop den 4 mars 2018.