Buss med en skylt som säger Orgelinventering på väg.
Foto: Carl Johan Bergsten

Orgelinventering pågår

Just nu pågår en orgelinventering i Göteborgs stift. Arbetet ingår i God förvaltning, som är ett av stiftets viktiga uppdrag, och syftar till att bevara det kyrkliga kulturarvet.

I Göteborgs stift finns 477 orglar. Kyrkorglarna utgör en viktig del av stiftets kyrkliga kulturarv med sina kulturhistoriska, konstnärliga, musikaliska och hantverksmässiga värden. Orglarna har en viktig uppgift vid församlingarnas gudstjänster och förrättningar.

För att stödja planeringen av åtgärder för att underhålla och bevara orgelkulturarvet genomförs en skade- och underhållsinventering av orglarna i stiftet mellan 2020-2022.  Inventeringen kommer såsmåningom att presenteras i en publik internetbaserad databas. 

GOArt står för projektledning och inventering. GOArt är ett bolag ägt av Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi (FGIOA). Personerna som utför uppdraget har tidigare under många år varit verksamma vid Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet. Projektet finansieras av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag.