Foto: Lars Björksell

Tyska Christinae har kommit närmare besökarna

Genom ombyggnationen sparar vi pengar på lång sikt, den psykosociala arbetsmiljön har förbättrats avsevärt, vi ligger ännu närmare kollektivtrafikens knutpunkter och alla deltagare i verksamheten, även deltagare i barnrytmiken, förstår att det är Svenska kyrkans verksamhet de går till.

Kyrkan och dess historia

Tyska församlingen grundades 1623. Den nuvarande Christinae kyrka byggdes efter den andra branden i Nordstan 1746. Tyska kyrkan är ett landmärke i Göteborg och besöks av 70 000 turister årligen. Under 200 års tid (fram till 1974) fanns det två stycken Christinae församlingar, den tyska och den svenska (den senare införlivades sedan i Domkyrkoförsamlingen).

Sedan 2018 är Tyska församlingen en del av Göteborgs Domkyrkopastorat. Sedan församlingen grundades har den fått rekrytera sina präster från Tyskland. Ett ekumeniskt avtal med Evangelische Kirche in Deutschland (sedan 2004) reglerar att församlingsherden är utsänd från Tyskland på allmän visstid, max 9 år.

Behov av sammanhållning

Församlingen hyrde en lägenhet i Vasastan som användes som församlingshem. Det fanns en hel del nackdelar med det: Det var långt bort från kyrkan, arbetslaget var splittrat (vaktmästaren och organisten hade sina arbetsplatser i kyrkan, resten av personalen satt på Viktoriagatan), verksamheten var knappast synlig och hyran var hög. Genom ombyggnationen sparar vi pengar på lång sikt, den psykosociala arbetsmiljön har förbättrats avsevärt (större vi-känsla i arbetslaget), vi ligger ännu närmare kollektivtrafikens knutpunkter och alla deltagare i verksamheten, även deltagare i barnrytmiken, förstår att det är Svenska kyrkans verksamhet de går till.

Speciella byggnadstekniska eller antikvariska hänsyn i arbetet

Idén till ombyggnationen hade redan funnits innan år 2000, men då sa Riksantikvarieämbetet bestämt nej till att förändra Tyska kyrkans interiör. Länsstyrelsen var inkopplad hela vägen från allra första början. Det var en konstruktiv dialog som ledde till att vi fick göra precis som vi hade tänkt oss. Allt går att återställa om det skulle behövas. 

Förändringarnas konsekvenser

Alla anställda måste ha ordentlig koll på bokningarna i webaveny. Vissa scheman har fått anpassas, så att till exempel organisten inte övar under barntimmarna och liknande. Många besökare uppskattar närheten till kollektivtrafiken. De anställda upplever att deras resurser används på ett mycket bättre sätt (eftersom man inte längre behöver åka mellan Viktoriagatan och Tyska kyrkan). Verksamheten har blivit mer tillgänglig och synligare. Vi har kunnat utöka kyrkans öppettider avsevärt.